Winkelmand 0
uitgeverij

Academische Uitgeverij Eburon is een dienstverlenende uitgeverij voor wetenschappelijke en informatieve boeken. Wij verzorgen uitgaven in opdracht van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, stichtingen en individuele onderzoekers.

Lees hier meer informatie of mail voor vrijblijvend advies met onze uitgever Maarten Fraanje (mfraanje@eburon.nl).

NIEUWE UITGAVEN

WEBLOGS & TWEETS

Nieuws In De andere stem volgt Johan Reijmerink de sporen van de dichters Ashbery en Tranströmer in de poëzie van Bernlef om diens werk beter te begrijpen. Met veel voorbeelden van gedichten en uitvoerige vergelijkende analyses. Lees meer…

Nieuws Het overheidsbeleid heeft in de jaren 1980 tot 2014 weinig tot geen invloed gehad op de productiviteit in de sector veiligheid en justitie.  Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreide studie van IPSE. Lees meer…

ACTUEEL

klimaatverandering

Neoliberalisme verhindert oplossing klimaatcrisis Na het neoliberalisme: klimaatverandering, sociale bewegingen en politiek

Klimaatverandering is het grootste probleem van deze tijd. De veranderingen in onze natuurlijke leefomgeving bedreigen niet alleen ons comfortabele bestaan, maar ontwrichten in steeds ernstiger mate grote delen van de wereld, door droogte, overstromingen, en bloedige conflicten over water en andere natuurlijke hulpbronnen. De noodzaak om wezenlijk iets aan klimaatverandering te doen wordt steeds voelbaarder.

Maar wat kunnen we doen? En waarom lijken alle pogingen van de afgelopen dertig jaar om CO2-uitstoot te verminderen gedoemd te mislukken? Dat komt, volgens politicoloog Hein-Anton van der Heijden, omdat we, bijvoorbeeld met de handel in emissierechten, vanuit het verkeerde denkkader opereren. We proberen de klimaatcrisis op te lossen met antwoorden die overeenstemmen met het neoliberale vrijemarktdenken. We moeten het neoliberalisme juist zien als een deel van het probleem, en niet als een oplossingsstrategie. Lees meer…