Winkelmand 0
uitgeverij

Academische Uitgeverij Eburon is een dienstverlenende uitgeverij voor wetenschappelijke en informatieve boeken. Wij verzorgen uitgaven in opdracht van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, stichtingen en individuele onderzoekers.

Lees hier meer informatie of mail voor vrijblijvend advies met onze uitgever Maarten Fraanje (mfraanje@eburon.nl).

NIEUWE UITGAVEN

WEBLOGS & TWEETS

Interview Twee klimaatdeskundigen zijn het fundamenteel met elkaar oneens. Marco Visscher: ‘Het is naïef om te denken dat je er wel komt met zon, wind en energiebesparing.’ Hein-Anton van der Heijden: ‘U simplificeert de visie van milieuorganisaties.’ Lees het interview in NRC…

In memoriam Begin november is onverwacht Monique de Heij overleden. Zij was de auteur van het boek Bestaansleegte, waarin ze op indringende wijze liet zien wat de gevolgen zijn als een kind er niet in slaagt zich te hechten. Lees meer…

ACTUEEL

religie in publieke instellingen

Wat niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen Themanummer tijdschrift Religie & Samenleving over geestelijke verzorging

Het leven is eindig, beschadigt mensen soms in moreel opzicht, stelt hen vaak voor onmogelijke keuzen, en confronteert hen regelmatig en onvermijdelijk met verlies. Geestelijk verzorgers dragen in allerlei werkvelden (zorg, justitie, defensie) bij aan de explicitering van religieuze, levensbeschouwelijke en ethische vragen die hierdoor worden opgeroepen maar veelal impliciet blijven. In tegenstelling tot het beeld van religie in de media (achterhaald, extreem, conflictueus) weet geestelijke verzorging meestal een positief beeld op te roepen, juist omdat mensen woorden, beelden en rituelen krijgen aangereikt waarmee ‘onmogelijke’ situaties en gebeurtenissen (intense rouw, verlies, tragiek, morele kwetsuren) toch te verstaan en te hanteren zijn.

De bijdragen aan dit themanummer tonen een inkijk in de wereld van de geestelijke verzorging als een antropologisch laboratorium van een religieus en seculier uiterst diverse samenleving. Lees meer…