Allah in Nederland 4 juni 2015

Op 5 juni organiseert het tijdschrift Religie en Samenleving in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology en Werkgezelschap Godsdienstsociologie en Godsdienstantropologie het symposium: Allah in Nederland: De sociale werkelijkheid van de islam.

Vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief zijn negatieve of positieve uitspraken over de islam geen symptomen van een persoonlijke karaktereigenschap, maar reflecteren zowel religies als meningen over religies de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. En de diversiteit aan culturen binnen de grenzen van de Nederlandse staat is voor wetenschappers eerder een gegeven en voorwerp voor onderzoek en is het spreken erover in termen van zegen of vloek weinig zinvol.

Dit symposium wil bijdragen aan een helder zicht op de actuele situering van de islam in de Nederlandse samenleving op grond van actueel wetenschappelijk onderzoek. Na bijna een halve eeuw onderzoek naar de, vooral (ex-)christelijke, God in Nederland (*1967) tijd voor een update van moslims en hun geloof.

Na de Tweede Wereldoorlog kenden we in de Nederlandse samenleving wel moslims. De eerste en grootste groepen kwamen uit het voormalig Nederlands-Indië en Suriname. Daarna kwamen Berbers, Marokkanen, Turken, enz. als gastarbeiders. Ze waren in meer of mindere mate moslim. Nu worden deze laatsten in de eerste plaatst als moslims beschouwd met een Berber, Marokkaanse of Turkse achtergrond. Dat is een fundamentele verandering, zo lijkt het. Wie en wat hebben deze ontwikkelingen bewerkstelligd? En wat betekenen die voor de (Nederlandse) samenleving?

Praktische informatie
Plaats: Auditorium Museum Catharijneconvent te Utrecht (Lange Nieuwstraat 38). Aanmelding via dr.sengers@hotmail.com, ook voor meer informatie. Abonnees van Religie & Samenleving krijgen het boek thuisgestuurd. Abonneren kan hier. Het volledige programma staat op religiesamenleving.nl