Eerste exemplaar ‘Filosofische Verbeelding’ voor filosofe Stine Jensen 15 december 2023

‘Ja!’, zei filosofe Stine Jensen. En de vraag die haar werd gesteld, was: ‘Heeft de westerse filosofie nog toekomst?’. Die vraag is de ondertitel van het boek ‘Filosofische verbeelding’ dat donderdagmiddag 14 december 2023 in het Amsterdamse Eetcafé Van Beeren ten doop werd gehouden. Stine Jensen, filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN, ging graag in op de uitnodiging van de uitgever Stichting Echelon om het eerste exemplaar van het 360 pagina tellende educatieve boek in ontvangst te nemen. De presentatie vond plaats in een ontspannen zetting in aanwezigheid van de beide auteurs Jos van Remundt en Sytske Blaauw.

Het rijk geïllustreerde ‘Filosofische verbeelding’ voert je als lezer langs de geschiedenis, richtingen en stromingen van de westerse filosofie. Wanneer je het boek inziet merk je dat het je niet alleen uitnodigt om het te lezen maar ook om het te gebruiken. Het informeert, problematiseert en lokt uit tot het voeren van filosofische gesprekken. Aan de hand van zes levensvragen die altijd en overal door mensen werden en worden gesteld en met behulp van een educatief slothoofdstuk, baan je je een weg door de westerse filosofie. De vragen zijn: Wie is die mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leef je met elkaar samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat ruimte? Wat is tijd?

Wat Jensen aan ‘Filosofische verbeelding’ aanspreekt, zei ze, is dat het niet in een bepaalde richting stuurt, aansluit bij hedendaagse levensvragen en zeer geschikt is voor het filosofische en levensbeschouwelijk onderwijs. Anders dan in veel andere educatieve boeken zijn de illustraties geen toevallig plaatje bij een praatje, maar raak gekozen en hebben ze door goede bijschriften duidelijk toegevoegde waarde.

Stine Jensen, die het boek natuurlijk van tevoren had kunnen inzien, zei dat ze het zó goed toegankelijk vond, dat ze het zonder twijfel het ook aan haar 14-jarige dochter zou aanbevelen. En ze wist nog wel een andere doelgroep die zijn voordeel met deze levensbeschouwelijke blik op haar vakgebied kon doen. Ze zou de kring van uitgesproken seculiere filosofen waarin zij normaal verkeert, willen aanraden het te lezen. Hun koudwatervrees voor het levensbeschouwelijk perspectief zou er wat door af kunnen nemen. Hoewel ze het met een kwinkslag toch niet kon na laten de toehoorders er op de wijzen dat haar achternaam in het alfabetisch personenregister boven die van Jezus Christus prijkt.

Tot slot

Albert Camus (1913-1960) beweerde dat het verkeerd benoemen van feiten een oorzaak is van problemen in de wereld. Om de dingen goed te benoemen, is het van belang dat men doorvraagt en onderzoekt. Daarom willen we graag een exemplaar van het boek ‘Filosofische Verbeelding’ aan Stine Jensen overhandigen. Dit vormt een grote uitdaging voor iedereen, waarbij een ethisch besef van groot belang is bij de thema’s waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.

Verslag door Rolf Deen naar aanleiding van overhandiging van het eerste exemplaar ‘Filosofische verbeelding’ aan Stine Jensen, filosofe en schrijfster, in Amsterdam op 14 december 2023.

Deze tekst is eerder geplaatst op de website van Stichting Echelon.