Boekpresentatie tijdens DDW 22 september 2015

Op 22 oktober wordt ‘We moeten eens koffie drinken’ officieel gelanceerd. Dit boek over de creatieve industrie wordt natuurlijk in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd.

Om de ontwikkelingen rond ondernemerschap, beleid en innovatie in de creatieve industrie te onderzoeken, besloten Koen van Vliet en Jozien Wijkhuijs vijftien ondernemers en vijf wetenschappers te interviewen over hun werkwijze en hun visie op actuele ontwikkelingen in deze industrie.

Het resultaat is We moeten eens koffie drinken. Een boek dat de discussie rondom de creatieve industrie aanjaagt en inzicht geeft in de verschillende verwachtingen en definities van creatief ondernemerschap. Het boek biedt antwoorden op vragen als ‘Wat betekent ondernemen in de creatieve industrie?’, ‘Waar komt de groeiende aandacht voor dat ondernemerschap vandaan?’, ‘Wat drijft ondernemers in deze sector?’ en ‘Welke invloed heeft overheidsbeleid op hun werk?’

Tijdens dit evenement wordt het boek officieel gepresenteerd. De avond bestaat uit interviews en debatten over thema’s uit het boek, presentatie van het speciale tomatenvezelpapier waarop het boek is gedrukt en wordt aangekleed met muziek en een borrel.

De boekpresentatie vindt plaats op 22 oktober bij boekhandel van Piere in Eindhoven. Inloop vanaf 19:00, start om 19:30. Wil je aanwezig zijn? Meld je dan hier gratis aan.