De ‘Hel van Halmaheira’ 13 augustus 2015

Op 2 september verschijnt het levensverhaal van waterstaatsbioloog Henk Saeijs (25 augustus 1935, Sangasanga-dalam). Leo Santbergen heeft het verhaal opgetekend. In dit auteursblog geeft hij een eerste beeld van wat we mogen verwachten.

Augustus, de maand van de herdenking van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, is een emotionele maand voor deze voorvechter van ‘integraal waterbeheer’. Tussen zijn zesde en tiende jaar verbleef Henk samen met zijn moeder, twee zussen en broertje, in een vijftal Jappenkampen, waaronder de ‘Hel van Halmaheira’.

Sommige overlevenden van de Jappenkampen in Nederlands-Indië worstelen nog met haatgevoelens. Het bijzondere van Henk is dat hij niet omziet in wrok. Hij vindt dat je nieuwe generaties niet verantwoordelijk kunt stellen voor de daden van hun voorouders. Hij heeft ook vrienden gemaakt onder Japanse collega waterbeheerders. Hij vindt het wel belangrijk dat dit hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog verteld blijft worden opdat mensen de verschrikkingen niet vergeten. Vandaar dat zijn biografie ook dit deel van zijn leven in beeld brengt.

De afgelopen twee jaar heb ik het voorrecht gehad om het levensverhaal van Henk in dialoog met hem op te tekenen. Vanwege ‘mijnheer Parkinson’ is hij lichamelijk niet meer in staat om het zelf digitaal uit te werken. In een serie gesprekken met Henk en op basis van een analyse van zijn archief vol fotomateriaal, krantenberichten, lezingen en presentaties, is de biografie tot stand gekomen. Een unieke ervaring die mijn leven heeft verrijkt. Alhoewel ik persoonlijk gelukkig (nog) geen oorlog heb meegemaakt, is het kampleven in Nederlands-Indië voor mij heel dichtbij gekomen. Bij het lezen van die passages uit het boek schieten de tranen steeds in mijn ogen.

De biografie toont een veelzijdige persoonlijkheid, van rubberplanter, docent, vader, milieuonderzoeker, waterbeheerder tot bijzonder hoogleraar waterkwaliteit en duurzaamheid. Als bioloog tussen de waterbouwkundigen legde hij de basis voor een omslag naar integraal waterbeheer. Naast het persoonlijk levensverhaal is Henk Saeijs, Stormloper in een delta ook een historisch naslagwerk. Aan bod komen bijvoorbeeld de start van het milieuonderzoek bij de deltawerken, het zout houden van de Grevelingen, dreigende wateroorlogen en de beginjaren van het internationale Schelde-overleg. Hij startte de ‘ontpolderingsdicussie’ Westerschelde die heel wat Zeeuwse stof deed opwaaien. Met het afsluitend essay ‘Investeren in harmoniseren’ is het boek tevens een testament voor studenten deltamanagement en waterbeheer.

Op 2 september zal het boek worden gepresenteerd tijdens een (Engelstalig) Studium Generale Deltamanagement aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op via kdezwaan@eburon.nl of 015 2131484, wij brengen u graag in contact met auteur Leo Santbergen.
Henk Saeijs, Stormloper in de delta is nu reserveren >