Een boek schrijven met hulp van AI 11 juni 2019

Als uitgever heb ik een grote bewondering voor de prestatie die auteurs leveren, de vele uren werk die zij besteden aan het samenstellen en schrijven van een boek over een onderwerp dat hen interesseert. Schrijven kost heel veel tijd. Wat zou het mooi zijn als je met een druk op een sneltoets op je computer en het intikken van enkele trefwoorden een compleet boek zou kunnen samenstellen. Het is niet ondenkbaar dat het in de toekomst inderdaad zo zal gaan.

Het schrijven van informatieve teksten, van non-fictie boeken, bestaat voor een belangrijk deel uit het opnieuw organiseren van bestaande kennis, het vertellen van een voor een deel reeds bekend verhaal. De toegevoegde waarde van de auteur is het perspectief waaruit het verhaal wordt verteld en de accenten die hij of zij weet te leggen, het aanvullen van het bekende verhaal met een nieuw feit of inzicht.

In de toekomst zullen we anders schrijven. Een groot deel van het schrijven van teksten, van boeken, zal worden overgenomen door software. Verschillende elementen van het schrijfproces zijn al geautomatiseerd. Grammatica-controle en spellingcheck zitten standaard in vrijwel alle schrijfprogramma’s. Met het verder ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) zullen nog grotere delen van het schrijfproces uit handen gegeven kunnen worden. NBD/Biblion bijvoorbeeld introduceert dit jaar een proces waarmee boekbeschrijvingen niet meer door freelance recensenten geschreven zullen worden, maar door AI.

De schrijver van informatieve boeken is veel tijd kwijt aan het verzamelen van materiaal uit een met de jaren steeds groter groeiende bibliotheek. De succesvolle non-fictie schrijvers als Naomi Klein en Yuval Noah Harari kunnen het verzamelen van materiaal en het checken van bronnen uitbesteden aan onderzoeksassistenten. Maar ook het werk van deze research assistants kan weer uitbesteed worden, namelijk aan AI.

Chris Duffey, hoofd van de innovatie en strategie van AI bij het tech-bedrijf Adobe, publiceerde eerder dit jaar het boek Superhuman Innovation: Transforming Business with Artificial Intelligence. Duffey schreef dit boek samen met Aimé, een set van AI-programma’s. Zij staat ook als co-auteur op de cover. Via een spraakherkenningsprogramma stelde hij aan Aimé vragen en liet hij haar uitleggen wat AI precies is, hoe het werkt en hoe het ons mensen van dienst kan zijn. Een dialoog met AI over AI. Aimé kan zelfs verbluffende filosofische suggesties doen, zoals wanneer Duffey de vraag stelt welke taken er in de toekomst voor de mens nog over blijven.

Met AI kun je grote digitale bibliotheken doorzoeken, relevante inhoud verzamelen en laten samenvatten. Duffey schrijft dat AI ook passende titels kan suggereren, met behulp van algoritmen in de richting van nieuwe inhoud kan wijzen en concept-hoofdstukken kan genereren. Kunstmatige intelligentie zal zelfs met suggesties van originele ideeën en oplossingen kunnen komen.

In de toekomst zullen we boeken schrijven met hulp van AI. Het werk van de auteur zal zich concentreren op het genereren, vinden, en kiezen van nieuwe, originele ideeën. De taak van de schrijver van morgen is het kritisch beoordelen van door AI gesuggereerde content.