Neoliberalisme verhindert oplossing klimaatcrisis 4 april 2017 – Tags: , ,

Klimaatverandering is het grootste probleem van deze tijd. De veranderingen in onze natuurlijke leefomgeving bedreigen niet alleen ons comfortabele bestaan, maar ontwrichten in steeds ernstiger mate grote delen van de wereld, door droogte, overstromingen, en bloedige conflicten over water en andere natuurlijke hulpbronnen. De noodzaak om wezenlijk iets aan de klimaatcrisis te doen wordt steeds voelbaarder.

Maar wat kunnen we doen? En waarom lijken alle pogingen van de afgelopen dertig jaar om CO2-uitstoot te verminderen gedoemd te mislukken? Dat komt, volgens politicoloog Hein-Anton van der Heijden, omdat we, bijvoorbeeld met de handel in emissierechten, vanuit het verkeerde denkkader opereren. We proberen de klimaatcrisis op te lossen met antwoorden die overeenstemmen met het neoliberale vrijemarktdenken. We moeten het neoliberalisme juist zien als een deel van het probleem, en niet als een oplossingsstrategie.

In zijn boek Na het neoliberalisme: klimaatverandering, sociale bewegingen en politiek schetst Van der Heijden de politieke ontwikkelingen van de laatste halve eeuw in relatie tot het mondiale klimaatprobleem. Hij geeft een overzicht van de verschillende politieke theorieën en legt uit waarom hun oplossingen voor het klimaatprobleem niet de gewenste uitkomst hebben. Van der Heijden stelt dat er pas wezenlijk iets ten goede zal veranderen als het neoliberalisme niet langer het dominante wereldbeeld is dat de inrichting van onze economie en van onze samenleving bepaalt. Ook zal daadwerkelijke verandering niet van bovenaf komen maar van onderaf, van brede sociale bewegingen die veranderingen eisen in een economisch en politiek systeem dat de oorzaak van de steeds verdergaande milieu-degradatie in stand houdt. Een mooi geschreven en uiteindelijk toch optimistisch boek over wat we kunnen doen aan klimaatverandering.

Op donderdag 11 mei 2017 zal in De Balie, Amsterdam, een debat plaatsvinden naar aanleiding van Van der Heijdens boek onder de titel: Voorbij het neoliberalisme. Naar een beter klimaat?

Hein-Anton van der Heijden, Na het neoliberalisme. Klimaatverandering, sociale bewegingen en politiek, verschijnt dinsdag 4 april 2017 en is een uitgave van Academische Uitgeverij Eburon.