Nieuwe levensverhaleninterventie voor mensen met een verstandelijke beperking en met psychische klachten 28 mei 2018 – Tags: ,

Op woensdag 26 september wordt een nieuwe levensverhaleninterventie gepresenteerd met een symposium De kracht van levensverhalen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking dan wel zwakbegaafdheid en met depressieve of trauma-gerelateerde klachten.

Verhalen van mensen met een verstandelijke beperking dan wel zwakbegaafdheid en met depressieve- of trauma-gerelateerde klachten zijn vaak verzadigd met pijnlijke gebeurtenissen. Daarbij is er weinig aandacht voor hun eigen kracht. Door hun eigen vermogens niet aan te spreken wordt een kwetsbare identiteit en een negatief zelfbeeld in stand gehouden en blijven de klachten vaak bestaan. De nieuwe module “Mijn levensverhaal” richt zich daarom op het behandelen van de klachten maar tegelijkertijd ook op het versterken van de eigen identiteit en vermogens, door het integreren van levensgebeurtenissen in de eigen levenslijn, rekening houdend met de cognitieve beperkingen. Het biedt ruimte aan het unieke persoonlijke verhaal, waarbij wordt stil gestaan bij zowel de pijnlijke herinneringen als de fijne, kostbare herinneringen. Erkenning en bevestiging van beiden verhaallijnen hebben grote invloed op de geestelijke gezondheid, het welbevinden en de identiteit.

De levensverhaleninterventie “Mijn Levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf” is ontwikkeld door dr. Janny Beernink (GGNet) in samenwerking met de Universiteit Twente en bestaat uit een voor-gestructureerd werkboek voor deelnemers, een uitgebreide handleiding, en een train-de-trainer-cursus met jaarlijkse intervisiebijeenkomsten voor therapeuten. Deze levensverhaleninterventie is een erkende interventie in de GGZ met eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Zie de website van het Trimbos Instituut (onder “Wie ben ik?”) en Zorginstituut Nederland (www.zorginzicht.nl). Er lopen accreditatieaanvragen voor NIP, NVvP, V&VN, FGzP,  en NVRG.

Een ieder die interesse heeft in levensverhalentherapie en in narratieve therapie is van harte welkom om deel te nemen aan het symposium De kracht van levensverhalen, inclusief de boekpresentatie. Het symposium vindt plaats op woensdag 26 september van 13.00 – 17.00 uur in Oranjerie, Stapeldijk 1 te Ruurlo (www.oranjerieruurlo.nl). Toegang is gratis. Vooraanmelding wordt op prijs gesteld.

Dagvoorzitter is drs. Jan van Stek (psychiater GGNet / zelfstandig consulent). Sprekers zijn onder andere: Jan Olthof (School voor systemische opleidingen / Praktijk “Het verbindend patroon”), prof.dr Geert Van Hove (VU Amsterdam / Disability Studies in Nederland / Universiteit Gent), prof.dr. Gerben Westerhof (Storylab, Universiteit Twente), dr. Anneke Sools (Universiteit Twente), en dr. Janny Beernink (GGNet / Beernink Praktijk Narratief Werken). Het symposium De kracht van levensverhalen wordt georganiseerd vanuit GGNet in samenwerking met Universiteit Twente en Academische Uitgeverij Eburon. Een gedetailleerd programma vindt u hieronder.

Programma

12.45 uur Ontvangst, registratie en koffie of thee

13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter
Jan van Stek

13.15 uur Geert Van Hove
Werken met mensen met een verstandelijke beperking en hun narratieven: een boeiende uitdaging

13.45 uur Anneke Sools
Hoe toekomstverhalen veerkracht bij psychiatrische patiënten kunnen bevorderen

14.15 uur Jan Olthof
Het narratieve weten: verhalen als hulp bij traumabehandeling

14.45 uur Pauze

15.00 uur Janny Beernink
De levensverhaleninterventie Mijn Levensverhaal

15.25 uur Mansur
Film “Niet opgeven”

15.30 uur Gerben Westerhof
De effectiviteit van de interventie Mijn levensverhaal

15.50 uur Janny Beernink
Boekuitreiking en dankwoord

16.00 uur Afsluiting programma door Jan van Stek

16.10 uur Na afloop borrel en afscheid Janny Beernink

Door de overweldigende belangstelling voor het symposium is aanmelden niet meer mogelijk.