Cart 0
Uitgeverij Eburon | Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht | 030-2273350 | info@eburon.nl

Succesvol samenwerken in winkelgebieden 7 maart 2018 – Geplaatst in: Nieuws

Platform De Nieuwe Winkelstraat, de Hogeschool van Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam organiseren op woensdagmiddag 7 maart 2018 het seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden. Deze middag laten zij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe partijen succesvol met elkaar samenwerken om hun winkelgebied aantrekkelijk te maken én te houden. Voor het uitgebreide programma en praktische informatie, klik hier. Op het seminar worden daarnaast twee publicaties gepresenteerd die je ook mee naar huis…

Lees verder
jongeren en seks

Jongeren en seks anno 2017 26 februari 2018 – Geplaatst in: Nieuws

“Hoeveel jongeren maken afspraakjes via een datingapp?” “Hoe vaak komt het versturen van naaktfoto’s voor?” “Op welke leeftijd hebben jongeren voor het eerst seks?” Deze en andere vragen vormden het uitgangspunt voor een grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland anno 2017, uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland. De resultaten werden al eerder bekend gemaakt, maar de gedetailleerde uitkomsten zijn deze week in te zien, online…

Lees verder

Forse productiviteitsgroei netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen 10 januari 2018 – Geplaatst in: Nieuws

De productiviteit van netwerksectoren als drinkwater, energie en spoorwegen is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek van IPSE Studies (CAOP, TU Delft, EUR) naar het effect van beleidshervormingen op de productiviteit in de genoemde netwerksectoren in de periode 1980-2015. Het onderzoek verscheen vandaag onder de titel De Nederlandse netwerksectoren 1980-2015, het vierde en laatste deel in de reeks Productiviteit van Overheidsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat tussen 1980…

Lees verder
monique de heij

In memoriam Monique de Heij 20 november 2017 – Geplaatst in: Nieuws

Begin november is onverwacht Monique de Heij overleden.  Zij was de auteur van het boek Bestaansleegte, dat in 2013 bij Uitgeverij Eburon verscheen. In dit boek liet Monique op indringende wijze zien wat de gevolgen zijn als, door omstandigheden, een kind er niet in slaagt zich te hechten. Ze maakte voelbaar wat er gebeurt wanneer een kind niet leert te leven vanuit zelfgevoel, maar alleen maar weet te overleven door patronen. Deze patronen verhullen een…

Lees verder
Dik boek

Is dik beter dan dun? 27 mei 2017 – Geplaatst in: Uitgeversblog

Een dik boek wordt vaak aangeprezen als een “indrukwekkend opus”, en een dun boekje afgedaan als “mager niemendalletje”. Is bij informatieve, non-fictie boeken veel tekst beter dan weinig tekst? Een dik boek is inderdaad indrukwekkend, maar vaak kan je je de vraag stellen of dat wat de schrijver wilde zeggen ook in minder woorden gezegd had kunnen worden. Een langere tekst biedt meer kans op herhaling. De centrale boodschap raakt ondergesneeuwd door de hoeveelheid woorden.…

Lees verder

Neoliberalisme verhindert oplossing klimaatcrisis 4 april 2017 – Geplaatst in: Nieuws

Klimaatverandering is het grootste probleem van deze tijd. De veranderingen in onze natuurlijke leefomgeving bedreigen niet alleen ons comfortabele bestaan, maar ontwrichten in steeds ernstiger mate grote delen van de wereld, door droogte, overstromingen, en bloedige conflicten over water en andere natuurlijke hulpbronnen. De noodzaak om wezenlijk iets aan de klimaatcrisis te doen wordt steeds voelbaarder. Maar wat kunnen we doen? En waarom lijken alle pogingen van de afgelopen dertig jaar om CO2-uitstoot te verminderen…

Lees verder

Beleid heeft geen vat op productiviteit Veiligheid en Justitie 21 maart 2017 – Geplaatst in: Nieuws

De productiviteitsontwikkeling in de sector veiligheid en justitie pakt de laatste decennia vaak negatief uit. De overheid heeft daar zo goed als geen invloed op. Vooral de politie en de rechterlijke macht laten een overwegend negatieve trend zien in de geleverde prestaties per euro. Het gevangeniswezen is wel productiever geworden. Decentralisatie, outputbekostiging en schaalvergroting zetten geen zoden aan de dijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreide studie van IPSE (CAOP, TU Delft, EUR)…

Lees verder

Ashbery – Bernlef – Tranströmer 20 maart 2017 – Geplaatst in: Nieuws

Hoe vindt een dichter zijn eigen stem? Bernlef (1937-2012) heeft gedurende meer dan vijftig jaar niet alleen poëzie van veel dichters gelezen, maar ook besproken en vertaald. Belangrijk voor Bernlef was zijn kennismaking met het werk van de Amerikaanse dichter John Ashbery en de Zweedse dichter Tomas Tranströmer. Bernlef onderhield jarenlang contact met beide dichters en vertaalde veel van hun gedichten in het Nederlands. Van Tranströmer, die in 2011 de Nobelprijs voor de Literatuur zou…

Lees verder

Godsdienstsociologie: verleden, heden, toekomst 31 januari 2017 – Geplaatst in: Nieuws

De studie van religie beperkt zich al lang niet meer tot God en zijn attributen, of de betekenis en ontstaansgeschiedenis van heilige teksten. De sociologie van religie, als academische discipline met de naam godsdienstsociologie, bestudeert de mensen die geloven, hun onderlinge verbanden, hun relatie met zichzelf en hun omgeving. Met het toenemende aantal mensen dat niet gelooft kun je echter de vraag stellen of godsdienstsociologie als aparte academische discipline nog toekomst heeft. Het nieuwe nummer…

Lees verder

Waarom steun zoeken bij Allah? 20 december 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Op 21 december 2016 promoveert Leonie van der Valk aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Steun zoeken bij Allah. Over religiositeit van Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst. Van der Valk beschrijft in dit proefschrift waarom Nederlandse hoogopgeleide moslima’s van Marokkaanse komaf het geloof van hun ouders trouw blijven of zelfs met hernieuwde intensiteit beleven. Zij legde een vragenlijst voor aan 177 Marokkaans-Nederlandse vrouwen en nam bij 13 een diepte-interview af. Uit de antwoorden…

Lees verder