Cart 0
Uitgeverij Eburon | Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht | 030-2273350 | info@eburon.nl

Neoliberalisme verhindert oplossing klimaatcrisis 4 april 2017 – Geplaatst in: Nieuws

Klimaatverandering is het grootste probleem van deze tijd. De veranderingen in onze natuurlijke leefomgeving bedreigen niet alleen ons comfortabele bestaan, maar ontwrichten in steeds ernstiger mate grote delen van de wereld, door droogte, overstromingen, en bloedige conflicten over water en andere natuurlijke hulpbronnen. De noodzaak om wezenlijk iets aan de klimaatcrisis te doen wordt steeds voelbaarder. Maar wat kunnen we doen? En waarom lijken alle pogingen van de afgelopen dertig jaar om CO2-uitstoot te verminderen…

Lees verder

Beleid heeft geen vat op productiviteit Veiligheid en Justitie 21 maart 2017 – Geplaatst in: Nieuws

De productiviteitsontwikkeling in de sector veiligheid en justitie pakt de laatste decennia vaak negatief uit. De overheid heeft daar zo goed als geen invloed op. Vooral de politie en de rechterlijke macht laten een overwegend negatieve trend zien in de geleverde prestaties per euro. Het gevangeniswezen is wel productiever geworden. Decentralisatie, outputbekostiging en schaalvergroting zetten geen zoden aan de dijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreide studie van IPSE (CAOP, TU Delft, EUR)…

Lees verder

Ashbery – Bernlef – Tranströmer 20 maart 2017 – Geplaatst in: Nieuws

Hoe vindt een dichter zijn eigen stem? Bernlef (1937-2012) heeft gedurende meer dan vijftig jaar niet alleen poëzie van veel dichters gelezen, maar ook besproken en vertaald. Belangrijk voor Bernlef was zijn kennismaking met het werk van de Amerikaanse dichter John Ashbery en de Zweedse dichter Tomas Tranströmer. Bernlef onderhield jarenlang contact met beide dichters en vertaalde veel van hun gedichten in het Nederlands. Van Tranströmer, die in 2011 de Nobelprijs voor de Literatuur zou…

Lees verder

Godsdienstsociologie: verleden, heden, toekomst 31 januari 2017 – Geplaatst in: Nieuws

De studie van religie beperkt zich al lang niet meer tot God en zijn attributen, of de betekenis en ontstaansgeschiedenis van heilige teksten. De sociologie van religie, als academische discipline met de naam godsdienstsociologie, bestudeert de mensen die geloven, hun onderlinge verbanden, hun relatie met zichzelf en hun omgeving. Met het toenemende aantal mensen dat niet gelooft kun je echter de vraag stellen of godsdienstsociologie als aparte academische discipline nog toekomst heeft. Het nieuwe nummer…

Lees verder

Waarom steun zoeken bij Allah? 20 december 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Op 21 december 2016 promoveert Leonie van der Valk aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Steun zoeken bij Allah. Over religiositeit van Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst. Van der Valk beschrijft in dit proefschrift waarom Nederlandse hoogopgeleide moslima’s van Marokkaanse komaf het geloof van hun ouders trouw blijven of zelfs met hernieuwde intensiteit beleven. Zij legde een vragenlijst voor aan 177 Marokkaans-Nederlandse vrouwen en nam bij 13 een diepte-interview af. Uit de antwoorden…

Lees verder

Art Management Entrepreneurial Style in Mongools vertaald 6 december 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Op een internationale conferentie in Florence van ELIA, het Europese netwerk voor hoger kunstonderwijs, een netwerk dat inmiddels ruim 300 leden uit 47 landen telt, ontmoette auteur Giep Hagoort een delegatie uit Mongolië. Met veel enthousiasme namen ze een exemplaar van zijn boek COOPERATE, The Creative Normal in ontvangst. Hier de delegatie op de foto met Giep Hagoort en Thera Jonker, medeoprichter van ELIA. Geheel links Associate Professor Bayaraa Baasandorj, hoofd Internationale Samenwerking van de…

Lees verder

In memoriam Henk Saeijs (1935-2016) 21 november 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Op donderdag 17 november overleed Henk Saeijs (Sangasanga-dalam, 1935). Een spraakmakende, innemende en eigenzinnige persoonlijkheid die vriend en vijand inspireerde met zijn uitspraken over duurzaam land- en waterbeheer. Saeijs groeide op in Nederlands-Indië waar hij als kleine jongen de Jappenkampen wist te overleven. Na de oorlog keerde hij met zijn familie terug naar Nederland. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als docent werd hij een van de eerste biologen bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat.…

Lees verder
sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening moet keuzes maken 6 november 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Bedrijven in de sociale werkvoorziening moeten echte strategische keuzes maken willen zij succesvol zijn. Dat stelt bestuurskundige Lieske van der Torre in haar proefschrift naar de strategieën, financiële prestaties en de werkgelegenheidsopdracht van deze SW-bedrijven. De zogenoemde hybride organisaties worden ook minder gestuurd door de politiek dan werd aangenomen, ontdekte zij. Van der Torre verdedigt haar proefschrift op vrijdag 11 november 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bedrijven in de sociale werkvoorziening hebben de taak…

Lees verder

Proefschrift breekt lans voor ervaringsdeskundigheid 14 juni 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Proefschrift breekt lans voor ervaringsdeskundige sociaal werker Op 30 mei 2016 promoveerde Windesheimdocente Alie Weerman cum laude aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met haar onderzoek naar ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Als ex-verslaafde je eigen ervaringen gebruiken als bijzondere deskundigheid in je werk als hulpverlener of sociaal werker? Dat was tot voor kort ondenkbaar. De SPH-opleiding van hogeschool Windesheim biedt inmiddels aan studenten die verslaafd zijn geweest, psychiatrische problemen hebben gehad of andere ervaringen hebben…

Lees verder
productiviteit

Productiviteit Nederlandse zorg 1 juni 2016 – Geplaatst in: Nieuws

Productiviteitsgroei ziekenhuizen veel sterker dan in andere zorgsectoren De productiviteitsontwikkeling in de zorg loopt tussen 1980 en 2013 per sector sterk uiteen. Absolute koploper is de ziekenhuissector. De productiviteit van de ziekenhuizen stijgt tussen 1980 en 2013 met 83 procent. Dat is veel hoger dan in de Geestelijke Gezondheidszorg (+29 procent) en de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (+5 procent). De productiviteit in de Gehandicaptenzorg is in 2013 lager dan in 1980 (-14 procent). De…

Lees verder