Aantrekkelijke kerkNieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt Erik Sengers

20,00

De activiteiten van nieuwe bewegingen en de betekenis daarvan voor kerk en samenleving worden in dit boek bekeken in het kader van de religieuze markt. Daarvoor worden hun visie en methode, ook op plaatselijk niveau, beschreven en besproken met behulp van concepten uit de marketing.

De activiteiten van nieuwe bewegingen en de betekenis daarvan voor kerk en samenleving worden in dit boek bekeken in het kader van de religieuze markt. Daarvoor worden hun visie en methode, ook op plaatselijk niveau, beschreven en besproken met behulp van concepten uit de marketing.

In Nederland is de belangstelling voor religie constant en vrij hoog, terwijl de mate waarin religie is geïnstitutionaliseerd, vrij laag ligt. Dit boek wil laten zien hoe bepaalde religieuze groepen de latente belangstelling voor religieuze zaken die er onder de mensen leeft, proberen te stimuleren en organiseren. Zij stimuleren de bestaande kerken om activiteiten te ontwikkelen die de moderne mens aanspreken, waardoor kerk en geloof weer relevant en actueel worden. Wat doen deze groepen precies en wat kan hun betekenis zijn voor de toekomst van de grote kerken in Nederland?

De activiteiten van deze religieuze groepen en de betekenis daarvan voor kerk en samenleving worden in dit boek bekeken binnen het kader van de religieuze markt. Met behulp van concepten uit de marketing worden de visie en methode van deze groepen, ook op plaatselijk niveau, beschreven en besproken. Speciale aandacht is er voor de Gemeente als Herberg, de Alpha-cursus, Willow Creek en de Neocatechumenale Weg. Geconcludeerd wordt dat – zeker in de lokale praktijk – de grote kerken meer kunnen inspelen op de religieuze vragen en trends die buiten de kerken leven.

Erik Sengers is godsdienstsocioloog en verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is redactielid van het tijdschrift voor godsdienstsociologie Religie & Samenleving.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…