Aantrekkelijke kerk (gratis ebook)Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt Erik Sengers

0,00

De activiteiten van nieuwe bewegingen en de betekenis daarvan voor kerk en samenleving worden in dit boek bekeken in het kader van de religieuze markt. Daarvoor worden hun visie en methode, ook op plaatselijk niveau, beschreven en besproken met behulp van concepten uit de marketing.

In Nederland is de belangstelling voor religie constant en vrij hoog, terwijl de mate waarin religie is ge‹nstitutionaliseerd, vrij laag ligt. Dit boek wil laten zien hoe bepaalde groepen de latente belangstelling trachten te stimuleren en organiseren. Zij stimuleren de kerken om activiteiten te ontwikkelen die de moderne mens aanspreken, waardoor kerk en geloof weer relevant en actueel worden. Wat doen deze groepen en wat is hun betekenis voor de toekomst van de grote kerken in Nederland?

De activiteiten en de betekenis daarvan voor kerk en samenleving worden in dit boek bekeken binnen het kader van de religieuze markt. Met behulp van concepten uit de marketing worden hun visie en methode, ook op plaatselijk niveau, beschreven en besproken. Speciale aandacht is er voor de Gemeente als Herberg, de Alpha-cursus, Willow Creek en de Neocatechumenale Weg. Geconcludeerd wordt dat -zeker in de lokale praktijk- de grote kerken meer kunnen inspelen op de religieuze vragen en trends die buiten de kerken leven.

Erik Sengers is godsdienstsocioloog en verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Subtitel

Auteur(s)

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal