Uitverkocht

Abortus in multicultureel Nederland Ineke Mouthaan, Milleke de Neef, Jany Rademakers

15,65

Uitverkocht

Het onderzoek ‘Abortus in multicultureel Nederland’ geeft inzicht in de samenstelling, achtergrond en specifieke problematiek van allochtone abortuscliënten. In het boek worden suggesties gedaan voor de preventie van ongewenste zwangerschappen bij allochtone vrouwen en de verbetering van de abortushulpverlening aan deze groep.

Het onderzoek ‘Abortus in multicultureel Nederland’ had als doel meer inzicht te genereren in de samenstelling, achtergrond en specifieke problematiek van de groep allochtone abortuscliënten. Naast verzameling van registratiegegevens in de abortusklinieken is een aantal vrouwen uit uiteenlopende herkomstgebieden diepgaand geïnterviewd. Tenminste een derde van hen is als asielzoekster naar Nederland gekomen.

Vier van iedere tien vrouwen die een abortus laten uitvoeren zijn allochtoon. De helft van hen is afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba), Turkije en Marokko. Van de andere allochtone abortuscliënten was tot nog toe nauwelijks informatie bekend over het herkomstland en over de achtergronden die bij hen hebben geleid tot het ontstaan van de ongewenste zwangerschap.

Op grond van inzichten uit dit onderzoek worden suggesties gedaan voor de preventie van ongewenste zwangerschappen bij allochtone vrouwen en de verbetering van de abortushulpverlening aan deze groep.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal