Achter de schermenVakontwikkeling en professionalisering van publieke managers in de zorg en bij de politie Martijn van der Meulen

29,50

In deze studie worden de professionaliseringsprojecten van zorg- en politiemanagers nauwgezet in kaart gebracht. De auteur gaat in op de vraag waarom publieke managers met professionalisering bezig zijn, hoe ze daarmee bezig zijn, en waarom dat per groep van publieke managers kan verschillen.

Ook managers in de publieke sector doen tegenwoordig aan professionalisering. Terwijl de professionaliteit van uitvoerenden in dienstverlenende organisaties, zoals zorginstellingen en politiekorpsen, onder druk staat, zijn de managers van deze organisaties bezig met het ontwikkelen van hun eigen vak. Zij beogen het besturen en ‘runnen’ van organisaties te verbeteren. Zo worden beroepsverenigingen voor managers opgericht, worden opleidingen speciaal op publieke managers afgestemd, en worden competentieprofielen en gedragscodes opgesteld om professioneel gedrag van managers te versterken.

Deze professionalisering van publieke managers verloopt niet zonder problemen. Het is de vraag of de ambities om publieke managers ‘beter’ te maken wel worden gerealiseerd. Ontwikkelde standaarden blijken niet eenduidig, het opleidingsaanbod is gevarieerd, en gedragscodes zijn lastig afdwingbaar. ‘Goed’ management is moeilijk af te bakenen, en de opkomst van ‘professionele managers’ roept veel debat en zorgen op, bijvoorbeeld over de kloof tussen managers en professionals.

In deze studie worden de professionaliseringsprojecten van zorg- en politiemanagers nauwgezet in kaart gebracht. De auteur gaat in op de vraag waarom publieke managers met professionalisering bezig zijn, hoe ze daarmee bezig zijn, en waarom dat per groep van publieke managers kan verschillen. Professionaliseringsambities zullen tegen de achtergrond van een veranderende samenleving worden geanalyseerd, en de ‘strijd’ om de professionaliteit van publieke managers wordt verklaard. Dat is van belang voor managers zelf, voor onderzoek naar publieke organisaties, en voor een evenwichtig publiek debat.

Martijn van der Meulen (1978) is bestuurskundige en werkzaam als docent/onderzoeker bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal