Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland (1863-2012)Biografie van een schoolvak Gerrit Gorter

29,90

In 1863 werd het vak economie in het voortgezet onderwijs geboren. Het vak staathuishoudkunde, zoals economie destijds genoemd werd, verscheen dat jaar op het rooster van een nieuw schooltype, de Hogere Burgerschool.

In deze studie worden de wederwaardigheden van het vak economie vanaf 1863 gevolgd, waarbij de nadruk valt op de inhoudelijke ontwikkeling van het vak. De leidraad bij het onderzoek wordt gevormd door een drietal mogelijke vormingsidealen: het economieonderwijs kan zich ten doel stellen een inleiding te bieden in de economische wetenschap, het kan leerlingen een voorbereiding willen geven op het toekomstig participeren in de samenleving of het kan proberen dichtbij de leerling te blijven door zijn of haar ervaringen en vragen als uitgangspunt te nemen.

Het onderzoek vindt plaats op twee niveaus, op dat van de discussies over het vak economie en op dat van het feitelijk economieonderwijs. Uit de discussies over het vak blijkt een aanvankelijke scepsis die rond 1930 slechts moeizaam overwonnen wordt. Opvallend is de heftige richtingenstrijd die rond 1975 losbrak en die geïnterpreteerd kan worden als een conflict tussen vormingsidealen. Wat het feitelijk economieonderwijs betreft wordt vooral gekeken naar de leidende economiemethodes. Deze vormen de enige bron die voor de hele periode van anderhalve eeuw ter beschikking staat. Het onderzoek naar de methodes concentreert zich op de vraag welke (combinatie van) vormingsidealen karakteristiek is voor de methodes uit een bepaalde periode.

Gerrit Gorter is docent economie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, mede-auteur van de onderwijsmethode Percent, columnist bij de Leeuwarder Courant en redacteur van het Tijdschrift voor het economisch onderwijs. Zijn website www.gerritgorter.com is gewijd aan wetenswaardigheden rond economen en het vak economie.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal