Uitverkocht

De Arme Drommel, De Kladder en de BoterheksEen trio van satirische 'Diablerieën' van de hand van een 17de eeuwse debutant J.W. Salomonson

25,00

Uitverkocht

Deze studie gaat over drie vroeg werken van de 17de-eeuwse Rotterdamse schilder Cornelis Saftleven (1608-1681). Het betreft een tekening en een tweetal, tot dusver anonieme, maar met zekerheid toeschrijfbare schilderijtjes die, wat ontstaanstijd, onderwerp en presentatie aangaat, nauw met elkaar samenhangen. Zowel de tekening als de schilderijtjes zijn nog tijdens de leerjaren van de debuterende kunstenaar ontstaan.

Deze studie gaat uit van drie der vroegste werkjes van de 17de eeuwse Rotterdamse schilder Cornelis Saftleven (1608-1681). Het betreft een tekening en een tweetal, tot dusver anonieme, maar met zekerheid toeschrijfbare schilderijtjes die, wat ontstaanstijd, onderwerp en presentatie aangaat, nauw met elkaar samenhangen. Zowel de tekening als de schilderijtjes zijn nog tijdens de leerjaren van de debuterende kunstenaar ontstaan. De groteske voorstellingen die deze werkjes te zien geven staan, binnen de beeldtraditie van de 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst, naar vormgeving en inhoud geheel op zichzelf. Bezien in een ruimer kunsthistorisch perspectief blijken zij echter tal van verrassende connecties met zowel de contemporaine als de oudere artistieke traditie te bevatten.

Gemeenschappelijk hebben de genoemde kunstwerkjes dat zij, bewust, een spel spelen met de scherpzinnigheid en het interpretatieve vernuft van de beschouwer. De eigentijdse liefhebber was er, door een collectieve tijdgeest en cultuur, in veel opzichten op voorbereid om aan een dergelijke opgave, met plezier en gevoel van voldoening het hoofd te bieden.

Een hedendaagse waarnemer staat wat dat betreft voor een ingewikkeldere situatie. Het hier gepresenteerde onderzoek over het werk van Cornelis Saftleven, stelt zich daarom ten doel, om aard en onderhoudendheid van het bedoelde raadselspel tussen kunstwerk en beschouwer, aan de hand van een nauwgezet gevoerde argumentatie, en met open oog voor ludiek verhulde toespelingen, grillige invallen en vindingrijk woord- en beeldspel, voor hedendaagse belangstellenden zo toegankelijk mogelijk te maken.

This study centres on three of the earliest works of the 17th-century Rotterdam painter Cornelis Saftleven (1608-1681). It concerns one drawing, and a pair of small paintings which have to date remained anonymous, but which can be attributed with certainty. The three works are very closely linked to each other in terms of date, subject matter and pictorial structure. Both drawing and paintings were made during the apprenticeship of the young artist.

Seen within the context of the pictorial tradition of 17th-century Dutch painting, the grotesque images of this group of works are unique in terms of design and content. Considered in a wider art-historical perspective, however, they demonstrate numerous surprising connections with both contemporary and earlier artistic traditions. One thing these works have in common is that they play a game that deliberately draws on the beholder’s perspicacity and interpretative ingenuity. The 17th-century enthusiast would in many ways have been prepared through immersion in the culture of the times to meet such a challenge, tackling it with pleasure and the anticipation of satisfaction.

Looking at these works today, we find ourselves faced with a more complex situation. The study presented here aims to unveil for the modern viewer the nature and humour of the riddle posed for the beholder by the work of art. The author follows a meticulous line of reasoning, with a sharp eye for playfully-hidden allusions, whimsical ideas and the ingenious use of word-play and visual metaphor.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal