Uitverkocht

Beleidsdynamica als sociale constructieEen onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering Gert Jan de Vries

20,50

Uitverkocht

Hoe belangrijk is beeldvorming voor de doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering? Zijn de effecten van Rekenkamer-onderzoek terug te voeren op de kwaliteit van haar werkwijze, of zijn beelden die anderen zich van dit Hoog College vormen bepalender? Leidt beleidsadvisering vanwege haar invloed op het beleid tot uitholling van de parlementaire democratie? Of moeten volksvertegenwoordigers vooral bij zichzelf te rade gaan?

Hoe belangrijk is beeldvorming voor de doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering? Zijn de effecten van Rekenkamer-onderzoek terug te voeren op de kwaliteit van haar werkwijze, of zijn beelden die anderen zich van dit Hoog College vormen bepalender? Leidt beleidsadvisering vanwege haar invloed op het beleid tot uitholling van de parlementaire democratie? Of moeten volksvertegenwoordigers vooral bij zichzelf te rade gaan?

Deze en andere vragen komen aan de orde in deze studie naar de doorwerking van beleidsevaluatie (door de Algemene Rekenkamer) en beleidsadvisering. Op basis van een constructivistische theorie over beleidsdynamica wordt betoogd dat het met name de actorgebonden patronen van oordelen en handelen zijn (zoals bijvoorbeeld zelfpositionering of probleempercepties) die voor doorwerking bepalend zijn.

Doorwerking wordt onderzocht op een tweetal terreinen van overheidszorg: openbaar vervoer en de financiering van (transport-)infrastructuur. Kenmerkende ontwikkelingen op deze beleidsterreinen worden in een nieuw daglicht geplaatst. Ook wordt met deze studie inzicht geboden in het instituut Algemene Rekenkamer.

Het boek is interessant vanwege het inzicht dat geboden wordt in geschiedenis en werkwijze van de Algemene Rekenkamer. Ook wordt er een nieuwe methode aangereikt waarmee naar de doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering kan worden gekeken. Daarnaast biedt het heldere overzichten van de ontwikkelingen op beleidsterreinen van verkeer en vervoer. Tenslotte is de studie van waarde voor geïnteresseerden in de ontwikkeling van constructivistische theorievorming.

Gert Jan de Vries (Utrecht, 1967) studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en aan de Universität Konstanz (Baden-Württemberg). Hij was tussen 1994 en 1999 als assistent in opleiding verbonden aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit. Sinds september 2000 is hij als policy-analyst werkzaam bij RAND Europe. Gert Jan de Vries publiceerde eerder over beleidsevaluatie en over lokale rekenkamers.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal