Uitverkocht

Bemiddelen bij conflicten tussen burenEen sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland Bram Peper, Frans Spierings, Wiebe de Jong, John Blad, Stijn Hogenhuis, Vanessa van Altena

22,69

Uitverkocht

In theorie vinden mensen dat ze beter goede buren kunnen hebben dan verre vrienden, maar in de praktijk ontbreekt het daar nog wel eens aan. Veel mensen ergeren zich regelmatig aan het gedrag van hun buren. De officiële instanties en de mensen zelf zijn veelal niet in staat om er iets aan te doen. Zij voelen zich machteloos.

In theorie vinden mensen dat ze beter goede buren kunnen hebben dan verre vrienden, maar in de praktijk ontbreekt het daar nog wel eens aan. Veel mensen ergeren zich regelmatig aan het gedrag van hun buren. De officiële instanties en de mensen zelf zijn veelal niet in staat om er iets aan te doen. Zij voelen zich machteloos.

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse, waarin met name aandacht is voor opzet, vormgeving en verloop van het bemiddelingsproces, wordt in een effect-evaluatie nagegaan welke waarde deze initiatieven hebben voor beleidsterreinen als alternatieve conflict oplossing (ADR) en Sociale Vernieuwing.

Dit boek richt zich met name tot diegenen die beleidsmatige initiatieven nemen, procesmatig of evaluerend betrokken zijn bij vraagstukken van maatschappelijke veiligheid, overlastbestrijding, sociale cohesie, sociaal investeren, wijk- en buurtaanpak en de veranderde relatie tussen overheid en burger.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal