Beoordeling van gemeentenFinanciële verdiepingsonderzoeken en bestuurskrachtmetingen van gemeenten J.M.L.R. Schutgens, A.J.C. Maessen en A.F.A. Korsten

19,90

Dit boek geeft de opzet, kwaliteit en betekenis van bestuurskrachtmetingen en financiële verdiepingsonderzoeken weer. Ook wordt ingegaan op de verbinding tussen beide instrumenten. En, betekent een goede financiële positie ook een goede bestuurskracht?

Het meten van wat gemeentebesturen terecht brengen van hun ambities en opgaven is een actueel thema. Deze bestuurskrachtmeting wint bij herhaling aan kracht want zo kan continu spiegelen en verbeteren mogelijk worden. In een regio in het land vond inmiddels een tweede bestuurskrachtmeting plaats. Tegelijkertijd heeft het provinciebestuur een financiële quick scan uitgevoerd naar de financiële positie van gemeenten. Daardoor is de financiële en bestuurlijke kracht van gemeenten in samenhang te bekijken. De (financiële) quick scans, ook wel financieel verdiepingsonderzoeken genoemd, illustreren de nieuwe invulling van het provinciaal financieel toezicht op gemeenten.

De rijksoverheid geeft gemeentebesturen door middel van decentralisatie van taken meer verantwoordelijkheden. Doordat de samenleving complexer wordt en gemeenten opereren in een risicosamenleving vol onzekerheid en onvoorspelbaarheid lopen gemeentebesturen ook meer risico’s. Het ‘nieuwe’ provinciaal toezicht richt zich daarom niet meer uitsluitend op de kale cijfers van de gemeentebegroting maar ook op risicomanagement en de processen eronder. Het gaat niet alleen om rekenmodellen maar ook om het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Dit boek geeft de opzet, kwaliteit en betekenis van bestuurskrachtmetingen en financiële verdiepingsonderzoeken weer. Ook wordt ingegaan op de verbinding tussen beide instrumenten. En, betekent een goede financiële positie ook een goede bestuurskracht?

Het boek is bestemd voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers, overige gemeenteambtenaren, adviseurs en anderen met interesse in lokaal bestuur, zoals provinciebestuurders, toezichthouders, en studenten bestuurskunde, overheidsmanagement en financieel management. Het is ook interessant voor betrokkenen bij de lokale rekenkamer(functie).

De auteurs: drs. J. (Jean) M.L.R. Schutgens is bestuurskundig adviseur en tot voor kort gemeentesecretaris van Landgraaf; A. (Anke) J.C. Maessen MSc LLM studeerde Recht & Management en Bedrijfswetenschappen, afstudeerrichting Accounting & Finance, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; en prof. dr. A. (Arno) F.A. Korsten is hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal