Beroep of roeping?Geestelijke zorg in de 21e eeuw Hetty Zock

16,00

Hoe zoeken mensen in onze seculiere en pluralistische samenleving naar een zinvol leven? Waar vinden ze steun en inspiratie? Dat betekent een uitdaging voor geestelijk verzorgers die werken in zorginstellingen, gevangenissen en het leger. Van oudsher boden zij christelijke pastorale begeleiding, nu worden zij professionals op het gebied van zingeving. Welke professionele vaardigheden zijn hiervoor nodig? Welke rol spelen persoonlijke inspiratie en ‘gewone’ medemenselijke betrokkenheid in dit beroep? En staat professioneel functioneren op gespannen voet met ‘roeping’?

Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk gaat Hetty Zock in op de dilemma’s waar de beroepsgroep van geestelijk verzorgers op dit moment voor staat. Ook komt aan de orde wat de huidige levensbeschouwelijke en maatschappelijke context betekent voor de geestelijke zorg binnen Het Apostolisch Genootschap.

T.H. (Hetty) Zock (Schiedam 1957) studeerde theologie en Frans aan de Universiteit van Leiden. Vanaf 1992 doceert zij godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging, eerst in Leiden en sinds 1999 aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar huidige functie is hoogleraar Godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal