Uitverkocht

Besturen op termijnTijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid P.R. Kalders

22,50

Uitverkocht

Deze studie richt zich op de omgang van de overheid met lange termijn problemen, de beleidsprocessen die daarbij optreden en het versnellen van deze beleidstrajecten.

Deze studie richt zich op de omgang van de overheid met lange termijn problemen, de beleidsprocessen die daarbij optreden en het versnellen van deze beleidstrajecten.

Het laat zien dat het gebruik van een alternatief voor het westerse Newtoniaanse tijdsperspectief nieuwe mogelijkheden biedt om de grilligheid van langdurige beleidsprocessen te bestuderen, te beoordelen en te sturen.

Dit boek gaat ervan uit dat beleid een proces van gezamenlijke betekenisvorming is en dat deze processen zich afspelen binnen netwerken. Diverse bestuurskundig-theoretische modellen passeren de revue en worden omgevormd tot twee benaderingen van beleid:

– een benadering waarin beleid wordt gezien als een spel om betekenis;
– een benadering waarin de dynamische ontwikkeling van beleid centraal staat.

Besturen op termijn biedt zowel een theoretische basis als een breed scala aan praktische inzichten in de mogelijke aangrijpingspunten voor sturing. Alhoewel het zich richt op grondwaterbeleid, is dit boek ook toepasbaar op beleidsterreinen als milieu, natuur, volkshuisvesting, onderwijs en zorg.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal