Bestuurskracht van gemeentenMeten, vergelijken en beoordelen A.F.A. Korsten, K. Abma, J.M.L.R. Schutgens

29,00

De eigen gemeente is het belangrijkste kader voor oordeelsvorming over de overheid want een gemeente is dichtbij en verantwoordelijk voor veel taken die burgers raken. Gemeenteraadsverkiezingen lijken daarom de ware bestuurskrachttest. Burgers vatten een oordeel over inhoud, omvang en gevolgen van geleverde prestaties samen in een stem. Toch schiet die test tekort. Daarom zijn aanvullende terugkoppelingsmechanismen nodig die iets zeggen over kwaliteit van overheidshandelen. Het nieuwste fenomeen is de bestuurskrachtmeting, die als vorm van spiegelen centraal staat in dit boek.

De eigen gemeente is het belangrijkste kader voor oordeelsvorming over de overheid want een gemeente is dichtbij en verantwoordelijk voor veel taken die burgers raken. Gemeenteraadsverkiezingen lijken daarom de ware bestuurskrachttest. Burgers vatten een oordeel over inhoud, omvang en gevolgen van geleverde prestaties samen in een stem. Toch schiet die test tekort.

Een gemeente heeft niet alleen met kiezers van doen maar met burgers in verschillende gedaanten en rollen, zoals bijvoorbeeld die van ondernemer; weggebruiker; huisvuilproducent; aanvrager van een paspoort, een uittreksel uit een register of een vergunning; grondeigenaar; woningeigenaar of huurder; bezoeker van een debat in een gemeenschapshuis, sporter, muziekbeoefenaar; of bibliotheekbezoeker. Daarom zijn aanvullende terugkoppelingsmechanismen nodig die iets zeggen over kwaliteit van overheidshandelen: van burgerpanels tot benchmarking.

Het nieuwste fenomeen is de bestuurskrachtmeting waarbij het gemeentebestuur in de volle breedte van het takenpakket de maat genomen wordt door een adviesbureau of visitatiecommissie. Bestuurskrachtmeting als vorm van spiegelen is het thema van dit boek. Voldoen bestuurskrachtmetingen? De auteurs verkennen de opzet, kwaliteit en betekenis van bestuurskrachtmeting in tal van gemeenten in ons land. Verschillende methoden worden met elkaar vergeleken. Hoe verhouden de verschillende beoordelingen zich tot elkaar? Maken ze waar wat ze beloven? Beginselen van behoorlijke bestuurskrachtmeting passeren de revue.

Het boek is bestemd voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeenteambtenaren, adviseurs en anderen met interesse in lokaal bestuur, zoals provinciebestuurders, toezichthouders, studenten bestuurskunde of overheidsmanagement aan een universiteit of hbo-instelling.

Prof.dr. A.F.A.Korsten is hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, drs. ing. K. Abma is adjunct-directeur van Littenseradiel en drs. J.M.L.R. Schutgens is gemeentesecretaris van Landgraaf.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal