Blijvend thuis op aarde?Een historisch, systematisch en praktisch onderzoek naar de mogelijkheid van de operationalisering van het concept duurzaamheid, in het bijzonder voor de landbouw Henk Massink

34,50

Als het met de verduurzaming van het leven op aarde niet verder komt, ligt dat niet aan het begrip duurzaamheid. De antwoorden op de vraag wat duurzaamheid precies is, lopen in de praktijk weliswaar uiteen, omdat ze sterk afhankelijk zijn van wat iemand vindt en gelooft. Toch hoeft duurzaamheid geen vaag begrip te zijn.

Duurzaamheid, een leeg en vaag begrip?

Als het met de verduurzaming van het leven op aarde niet verder komt, ligt dat niet aan het begrip duurzaamheid. De antwoorden op de vraag wat duurzaamheid precies is, lopen in de praktijk weliswaar uiteen, omdat ze sterk afhankelijk zijn van wat iemand vindt en gelooft. Toch hoeft duurzaamheid geen vaag begrip te zijn. Het blijkt mogelijk het begrip te operationaliseren, zodanig dat duurzaamheid meetbaar is. Tot op het boerenerf.

Dit boek bespreekt eerst de geschiedenis van het begrip duurzaamheid op Nederlandse, Europese en mondiale schaal in de periode 1962-2012. Het begrip roept wel vragen op, zo blijkt. Hoe verhouden economische groei en het behoud van planten en dieren zich tot elkaar? En welke rol speelt het probleem van de armoede daarbij?

Het tweede deel laat zien dat een filosofische benadering – in dit geval via de filosofie van Dooyeweerd en het pragmatisme – helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Zo krijgen economische, ecologische en sociale waarden een plaats ten opzichte van elkaar. Uit het derde deel van het boek blijkt dat filosofische analyse helpt bij het inrichten van indicatorensets. En daarmee is duurzaamheid uitstekend te meten.

Henk Massink (1962) studeerde theologie aan de Universiteit Leiden en filosofie aan de Vrije Universiteit. Als ambtenaar volgde hij van dichtbij de discussies over de relatie tussen overheidsbeleid en duurzaamheid.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal