Winkelmand 0

Chesed, caritas, diaconie, zakaat
'Zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam Erik Sengers & Bart Koet

€13.00

De zorg voor de naaste is een wezenlijk aspect van de abrahamitische religies. De God van aartsvader Abraham roept zijn volgelingen – joden, christenen en islamieten – op om te zien naar de mens in nood, zowel in

eigen kring als daarbuiten. Deze bundel laat zien welke woorden die religies daarvoor gebruiken. Aan de hand van één trefwoord beschrijven de auteurs de sociale zorg in de eigen traditie. Ook laat de bundel zien hoe die woorden doorwerken in de organisatie van de zorg, het handelen van de gelovigen, en de zorgzame opstelling in de samenleving.

Chesed, caritas, diaconie en zakaat hebben een eigen betekenis gekregen in jodendom, islam, katholicisme en protestantisme. Tegelijkertijd vullen deze verwante woorden elkaar aan en daardoor kan de sociale zorg van elke traditie tot een rijpere, vollere betekenis komen. Deze bundel bevordert daarmee het leren van elkaars traditie en het zorgzame doen vanuit die traditie.

De teksten zijn eerder uitgesproken als lezing tijdens een studiedag van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (www.cslk.nl).

Prof. Bart Koet is bijzonder hoogleraar vroeg-christelijke letterkunde aan de Universiteit van Tilburg, faculteit Katholieke Theologie.

Dr. Erik Sengers is godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit, faculteit Sociale Wetenschappen (afdeling sociologie).

Subtitel

‘Zorg voor de naaste’ in Jodendom, Christendom en Islam

Auteur(s)

Erik Sengers & Bart Koet

ISBN

9789059723894

Jaar

2010

Pagina's

80

Uitvoering

Paperback

Taal

NL