Christelijke stemmen over het JodendomZestig jaar Interkerkelijk Contact Israël (ICI), 1946-2006 Gert van Klinken

19,50

De periode 1946-2006 is van grote betekenis geweest voor de kritische bezinning op de relatie van de Nederlandse kerken met het jodendom en de staat Israël. De dramatische ervaring van de Tweede Wereldoorlog heeft daartoe de aanzet gegeven.

De periode 1946-2006 is van grote betekenis geweest voor de kritische bezinning op de relatie van de Nederlandse kerken met het jodendom en de staat Israël. De dramatische ervaring van de Tweede Wereldoorlog heeft daartoe de aanzet gegeven. Het Interkerkelijk Contact Israël (ICI) heeft in dit proces een stimulerende rol gespeeld, als overlegorgaan van het merendeel van de Nederlandse kerken. Christelijke Stemmen over het Jodendom beschrijft hoe het ICI op uiteenlopende terreinen zijn positie bepaald heeft: in de bestrijding van het antisemitisme, bij het nastreven van een ‘gesprek’ met de joodse gemeenschap, in het confl ict tussen Israël en de Palestijnen, en bij de plaatsbepaling van de messiasbelijdende joden in het kerkelijk leven.

Gert van Klinken (1960) is docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen.

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

 

Hoofdstuk 1 – Een nieuwe relatie met het jodendom. Zestig jaar Interkerkelijk Contact Israël, 1946-2006

Inleiding

1.1 Interkerkelijk Bureau Israël

1.2 Een hervormd initiatief

1.3 Joodse christenen – een voorbeeld uit vele

1.3 Gereformeerde terughoudendheid

1.4 Een joods ‘nee!’ tegen de zending

1.5 Emigratie naar Palestina

1.6 Theologische bezinning in het ICI; de stimulans van Miskotte

1.7 Gesprek

1.8 Solidariteit

1.9 Eind jaren vijftig

 

Hoofdstuk 2 – Israël en de kerk

2.1 Israël en de Kerk

2.2 De weg naar een nieuwe relatie met het jodendom: een voorbeeld uit katholieke kring

2.3 Jaren zestig

2.4 Nes Ammim

2.5 Op afstand: de Arabische bevolking

2.6 Geloof en geschiedenis

2.4 De zesdaagse oorlog en de nasleep daarvan

2.5 Het ICI tegenover de Nederlandse regering

 

Hoofdstuk 3 – Israël. Volk, land en staat

3.1 Israël. Volk, land en staat

3.2 Marjorie W. Eberlé-Gotlib

3.3 De messiasbelijdende joden in de kerk

3.4 De Katholieke Raad voor Israël en het ICI

3.5 Publiciteit

3.6 Organisatie

 

Hoofdstuk 4 – Israël in de christelijke oecumene

4.0 Geloven na Auschwitz

4.1 Israël – méér dan een staat alleen

4.2 Afscheid van de vervangingstheologie

4.3 Valse bescheidenheid?

4.4 Gesprek met Israël

4.5 Christelijke oecumene

4.6 Jeruzalemseminaar

4.7 Jeruzalem

 

Hoofdstuk 5 – De Palestijnse uitdaging

5.1 Het nederzettingenbeleid en de gevolgen daarvan

5.2 Cohen Stuart

5.3 De intifada

5.4 Van Stegeren-Keizer

5.5 Van dialoog naar trialoog?

 

Hoofdstuk 6 – Tussen messiasbelijdende joden en joodse gemeenschap

6.1 Samenstelling en werkwijze van het ICI, begin jaren tachtig

6.2 Messiasbelijdende joden – blijven of terugkeren?

6.3 De Talmoedbrochure

6.4 Het OJEC

6.5 Definitief afscheid van de jodenzending

6.6 Joodse presentie in de christelijke gemeente

 

Hoofdstuk 7 – Hoe verder?

7.1 Over de aard van het Schriftgezag

7.2 Jaren negentig

7.3 Ontmoetingsplaats tussen de kerken en de messiasbelijdende joden

7.4 ‘Een groot verdriet’

7.5 Leerhuizen

7.6 De tweede intifada

7.7 Joop Akker en Hadderech

7.8 Het ICI in discussie in de kerken

7.9 Uitzicht aan het begin van de eenentwintigste eeuw

 

Afkortingen

Bronnen

Literatuur

Register

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal