De werkwereld van ontwikkelcoachesEen pluralistische casusstudie Floor van Loo

29,90

De casusstudies verzameld voor dit onderzoek beschrijven de werkwereld van professionals die werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Ze begeleiden hun cliënten op basis van Mediërende Levensloopbegeleiding. De afgelopen jaren is het werk van deze professionals veranderd, onder invloed van de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Als gevolg hiervan staan professionals en hun cliënten voor nieuwe uitdagingen.

De afgelopen decennia is het werk van professionals op het snijvlak van de (jeugd-)hulpverlening, de geestelijke (jeugd-)gezondheidszorg en het sociaal werk veranderd, mede onder invloed van de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. De genoemde professionals, hun cliënten en beleidsmakers ervaren diverse spanningsvelden als gevolg hiervan. Deze spanningsvelden komen voort uit een functionele invulling van het aan de participatiemaatschappij onderliggende participatie- en integratie-ideaal en een daarbij aansluitende technische georiënteerde begeleidingsvorm.

In deze studie wordt een alternatieve benadering beschreven die de spanningsvelden kan verminderen en/of wegnemen. Deze benadering kenmerkt zich door een inclusieve invulling van het participatie- en integratie-ideaal en een bijpassende idiografisch-relationeel georiënteerde begeleidingsvorm. Professionals die werken volgens deze benadering nemen in de huidige maatschappelijke context een voorlopersrol in.

De casusstudie biedt een systematische beschrijving van de werkwereld van professionals die volgens deze alternatieve benadering werken, vanuit het perspectief van deze professionals zelf. Wat betekent het voor hun (dagelijks) werk? Welke invloed heeft het op de manier waarop ze cliënten begeleiden? Hoe verhoudt het zich tot hun eigen persoon? En hoe verhoudt het zich tot de context waarbinnen zowel zijzelf als hun cliënten functioneren?

Voor deze studie zijn 15 ontwikkelcoaches geïnterviewd. Ze zijn werkzaam bij een zorginstelling in het noorden van het land. Ze bieden, binnen het vrijwillige kader, ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Ze begeleiden hun cliënten op basis van Mediërende Levensloopbegeleiding.

De Grounded Theory vormde de leidende onderzoeksbenadering. De narratieve en discursieve psychologie zijn gebruikt om tot aanvullende en verrijkende inzichten te komen. Deze pluralistische aanpak heeft geleid een rijke, veelzijdige schets van de werkwereld van de ontwikkelcoaches. Een schets die het complexe en dynamische karakter van professies op het snijvlak van het sociaal domein zichtbaar maakt en die het belang van het reflecteren op en het expliciteren van ideologische referentiekaders weerspiegelt. Een schets die daarmee op operationeel en beleidsmatig niveau waardevolle inzichten oplevert ten aanzien van de gedachtevorming en kennisdeling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de specifieke groep professionals die centraal staat in de studie én de ontwikkelruimte van hun cliënten.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Uitvoering

Pagina's

Jaar

Taal

Inkijkexemplaar

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “De werkwereld van ontwikkelcoaches” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…