De autoafhankelijke samenleving Hans Jeekel

39,50

De auto lijkt onmisbaar in onze samenleving. Als verbinder tussen thuis en werk, als lastdier voor boodschappen en vakantiespullen, als taxi voor de kinderen en als hobbyobject. De auto zorgt ervoor dat we tijdens onze overvolle dagen sneller en flexibeler kunnen zijn. Frequent autogebruik past bij onze moderne samenleving en soms kan er zelfs gesproken worden over afhankelijkheid van de auto. In dit boek wordt gekeken naar motieven voor frequent gebruik van de auto en wordt voor het eerst geprobeerd vast te stellen hoe autoafhankelijk onze samenleving is.

In dit boek wordt ook wordt gekeken naar de 20% van de huishoudens zonder auto; hoe regelen die hun levens? Daarnaast staat de auteur stil bij de perspectieven voor de nabije toekomst: hoe gaan we bijvoorbeeld om met de stevige doelen voor het tegengaan van de opwarming van de aarde?

Hans Jeekel werkt bij Rijkswaterstaat en is daar medeverantwoordelijk voor kennis, onderzoek, innovatie en internationale samenwerking. Tevens houdt hij zich in Europees verband bezig met wegbeheer en transportonderzoek. Hij is sociaal geograaf en planoloog en was enige jaren Kamerlid voor D66.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal