Uitverkocht

De bisschop, kerkscheidend of kerkverenigendBijdragen over het bisschopsambt in de oecumene B. Jan Aalbers, Peter Nissen (red.)

19,90

Uitverkocht

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Bossche predikant ds. Nico van den Akker werd in Engelen een symposium gehouden over dit thema. Na het overlijden van besloten de auteurs de teksten van het symposium aan te vullen met vijf bijdragen van deskundigen over dit onderwerp.

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Bossche predikant ds. Nico van den Akker werd in Engelen een symposium gehouden over dit thema. Na het overlijden van besloten de auteurs de teksten van het symposium aan te vullen met vijf bijdragen van deskundigen over dit onderwerp. Deze bundel bevat een uitgebreide biografische schets waaruit blijkt welke betekenis Van den Akker had voor het oecumenisch gesprek tussen Rome en Reformatie.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal