De brief aan de Efeziërs Petr Pokorný

15,00

De Tsjechische theoloog Petr Pokorný volgt in zijn uitleg van de “Brief aan de Efeziërs” nauwgezet de gang van de brief van hoofdstuk tot hoofdstuk, van vers tot vers. De schrijver gaat in op alle relevante vragen die bij aandachtige lezing van de brief opkomen. Hij voegt bovendien uitweidingen toe over bijzondere thema’s zoals het veel bediscussieerde begrip ‘de machten’. Het is een term die men zou kunnen omschrijven als ‘wetmatigheden en krachten in de schepping’.

De Tsjechische theoloog Petr Pokorný volgt in zijn uitleg van de “Brief aan de Efeziërs” nauwgezet de gang van de brief van hoofdstuk tot hoofdstuk, van vers tot vers. De schrijver gaat in op alle relevante vragen die bij aandachtige lezing van de brief opkomen. Hij voegt bovendien uitweidingen toe over bijzondere thema’s zoals het veel bediscussieerde begrip ‘de machten’. Het is een term die men zou kunnen omschrijven als ‘wetmatigheden en krachten in de schepping’.

Daarnaast komt het auteursschap van de brief aan de orde: het vermoeden dat de brief weliswaar op Paulus’ naam is gezet, maar door een leerling uit later tijd geschreven moet zijn. Daarmee wordt de lezer ingeleid in de fascinerende vraag naar de canonvorming die zo nauw verbonden is met de geschiedenis van de Kerk in de eerste eeuw na christus. Pokorny’s commentaar op de “Brief aan de Efeziërs” is bedoeld voor theologen, voorgangers en voor iedereen die meer wilt weten over de historische en theologische achtergrond van de verschillende bijbelboeken.

Petr Pokorný (1932) is Tsjechisch protestants theoloog en klassiek filoloog, emeritus professor aan de Karelsuniversiteit te Praag, directeur van het Tsjechische Centrum voor Bijbelstudies. Hij doceerde enkele jaren in Duitsland en de Verenigde Staten, was in 1994 en 1995 president van de wereldwijde Society of New Testament Studies (SNTS), publiceerde wetenschappelijke teksten in het Tsjechisch, Duits en Engels (bijv. The Genesis of Christology, Theologie der lukanischen Schriften). In 2007 schreef hij samen met U. Heckel een basisleerboek theologie voor universiteitsstudenten, alsmede een literaire inleiding op het Nieuwe Testament: Einleitung in das Neue Testament. Pokorný’s commentaar op de “Brief aan de Efeziërs” verscheen in 2005 als eerste deel van een reeks Tsjechische oecumenische commentaren op het Nieuwe Testament.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal