De Casus Bazar Mia Stokmans

19,50

Zijn leesbevorderingsprogramma’s effectief in het verbeteren van de leeshouding en uiteindelijk het intensiveren van het leesgedrag?

Over het algemeen is de aandacht voor leesbevordering de laatste vijftig jaar toegenomen, maar de voorgestelde projecten worden maar mondjesmaat in de dagelijkse praktijk getoetst. Toch is dit soort onderzoek onmisbaar omdat de resultaten gebruikt kunnen worden om bestaande programma’s te verbeteren en effectievere nieuwe programma’s te ontwikkelen. Maar uit de praktijk van het evaluatieonderzoek blijkt het een moeilijke opgave om veranderingen in houding en/of gedrag als gevolg van een bepaald programma aan te tonen. De belangrijkste reden is niet dat er geen effecten zijn, maar de effecten zijn zeer moeilijk bloot te leggen. Alleen door middel van een goed doordacht onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met andere factoren (bijvoorbeeld uit de sociale context en de beleving van het programma) is het mogelijk om de effecten zichtbaar te maken.

In deze studie staat de effectiviteit van een aantal modules van Bazar, een leesbevorderingproject voor het vmbo, centraal. Om vast te stellen of deze modules in staat zijn de leeshouding en het leesgedrag te veranderen, is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design waarbij reguliere lessen Nederlands als contrast gebruikt worden. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het vaststellen van de leeshouding (wat is het precies en hoe kan men het meten) en het identificeren van andere factoren die naast het leesbevorderingsprogramma een (negatieve of positieve) invloed uitoefenen op de leeshouding en het leesgedrag. De resultaten van dit onderzoek geven aan, dat zelfs na de korte periode die het doorlopen van een bepaalde Bazar module vereist, er reeds een aantoonbare verbetering in de leeshouding kan ontstaat.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal