Uitverkocht

De dokter spreektProfessionaliteit, gender en uitsluiting in medische specialismen Myra Keizer

18,15

Uitverkocht

In dit boek wordt aan de hand van interviews en een enquête onderzocht welke opvattingen van professionaliteit ten grondslag liggen aan de huidige beroepsuitoefening in medische specialismen.

Bekeken wordt of deze opvattingen problemen met zich mee kunnen brengen voor vrouwen en mannen die in deze beroepen (willen) werken. Ook wordt ingegaan op alternatieve opvattingen van professionaliteit en hun implicaties voor de beroepsuitoefening.