De façademaatschappij (ebook)Over het verschil tussen presentatie en realiteit Gérard van Tillo

4,95

Niet alles is wat het lijkt. Mensen, overheden, bedrijven, doen zich anders voor dan ze zijn. Dit boek wil aan de gewone burger de tools aanreiken om, waar nodig, mensen en situaties te kunnen ontmaskeren.

Niet alles is wat het lijkt. Mensen doen zich soms anders voor dan ze zijn. Achter situaties die op het eerste gezicht normaal lijken, kunnen andere zaken verborgen zijn dan je zou verwachten. En die soms het daglicht niet kunnen verdragen. De publicatie wil aan de wetenschap maar ook aan de gewone burger de tools aanreiken om, waar nodig, mensen en situaties in deze façademaatschappij te kunnen ontmaskeren.

In dit boek wordt aandacht gevraagd voor het verschil tussen de realiteit en de wijze waarop die gepresenteerd wordt. Tussen werkelijkheid en weergave wordt soms een façade opgetrokken om eigen belangen beter te kunnen behartigen. Vanuit de sociale wetenschap licht de auteur toe, hoe façades worden opgebouwd, hoe zij functioneren en hoe zij kunnen worden neergehaald. Hij gaat daarbij nader in op twee speciale typen façades: de mythe en het taboe.

Wie dit boek niet leest komt bedrogen uit.

Prof. dr. Gérard van Tillo is emeritus hoogleraar godsdienstsociologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert op het terrein van godsdienstsociologie, methodologie. Enkele recente publicaties zijn: Dit volk siert zich met de toga. Achtergronden van het academisch onbehagen (2005), Extremisme*Terrorisme* Vrede. Een weg naar hoop? (2009) Gérard van Tillo is bestuursvoorzitter van de Edmund Husserl Stichting, Podium voor meningsvorming over maatschappelijke vraagstukken.

 

 

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…