De nachtegaal hervat zijn liedEen studie over Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff G.W.M. van de Zande

19,50

In 1946 verscheen de definitieve versie van de Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff. Deze bundel behoort tot de belangrijkste gedichtencyclus van Nijhoff en bevat o.a. de onvergetelijke gedichten Het lied van de dwaze bijen en Het kind en ik, alsook de klassieke De Moeder de Vrouw en Awater. Dit laatste gedicht heeft de bekende regel: “Lees maar, er staat niet wat er staat”. Hiermee bedoelde Nijhoff dat men niet de volledige betekenis gevat heeft, als men alleen leest wat er staat. Het is daarom mogelijk om door close reading van zijn teksten een grote rijkdom aan betekenissen te ontdekken.

Van de Zande analyseert de vorm van de gedichten, hun structuur en de reikwijdte van betekenissen. Daarnaast geeft hij een samenvatting van de bestaande studies naar de gedichten. Zo creëert hij een zeer nuttig hulpmiddel bij het lezen van Nijhoffs poëzie. De Nachtegaal hervat zijn lied is daarmee zeer geschikt voor onderwijs in de Nederlandse literatuur en zal een welkome handleiding zijn voor iedereen die het werk van Nijhoff beter wil begrijpen en waarderen.

G.W.M. van de Zande deed als leraar Nederlands jarenlang ervaring op in het literatuuronderwijs. Eerder verscheen van zijn hand Schaduwlopen. Een studie over Het Uur U en Een Idylle van Martinus Nijhoff (1982).

“Voor wie zich, voor het eerst of opnieuw, met Nijhoffs blijvend actuele werk inlaat, weet ik geen betere gids dan dit beknopte maar instructieve, met toewijding geschreven boekje.”
– Frans Berkelmans OSB in Benedictijns Tijdschrift 2007/2

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal