De plaats van de wetenschap binnen het maatschappelijke gebeurenDe wetenschappelijke methode geplaatst binnen een geheel van door het brein gegenereerde overlevingsstrategieën Jan van Riemsdijk

29,50

In dit boek plaatst Jan van Riemsdijk de wetenschappelijke methode binnen een geheel van door het brein gegenereerde overlevingsstrategieën.

Jan van Riemsdijk (1931) studeerde psychologie in Leiden en Utrecht. Hij promoveerde tot doctor in de sociale wetenschappen en doceerde aan beide universiteiten. Daarna werd hij algemeen secretaris van de Raad voor de kunst te ’s Gravenhage en tenslotte hoogleraardirecteur bij de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Ook het denken complex en dynamisch. onbeheersbaar, onvoorspelbaar, zoekt levensvatbare vormen, en of die levensvatbare vormen komen in de gedaante van waarheid, fictie, of kennis, kunst of geloof, dat zal de toekomst, de onvoorspelbare toekomst, de onbeheersbare toekomst, uitwijzen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal