Uitverkocht

De procesbenadering van ICT-evaluatieDe rol van evaluatie in het besluitsvormingsproces over investeringen in informatie- en communicatietechnologie binnen een organisatie Marcel Thaens

31,34

Uitverkocht

In dit boek wordt onderzocht welke ontwikkelingen zich hebben voltrokken rond beleidsevaluatie en wat de betekenis hiervan kan zijn voor ICT-evaluatie. Daarnaast wordt ICT-evaluatie expliciet geplaatst binnen direct-gerelateerde processen met betrekking tot informatisering.

In de wetenschap worden vele methoden en technieken ontwikkeld die zijn gericht op de evaluatie van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Tegelijkertijd doet zich in de praktijk echter het merkwaardige verschijnsel voor dat het nut van evaluatie steeds vaker in twijfel wordt getrokken. In dit boek wordt geconstateerd dat hetzelfde probleem zich in het verleden, in min of meer dezelfde vorm, ook heeft voorgedaan met betrekking tot de evaluatie van beleid.

In voorliggend boek wordt onderzocht welke ontwikkelingen zich hebben voltrokken rond beleidsevaluatie en wat de betekenis hiervan kan zijn voor ICT-evaluatie. Daarnaast wordt ICT-evaluatie expliciet geplaatst binnen direct-gerelateerde processen met betrekking tot informatisering. Zodoende ontstaat inzicht in de rol van evaluatie binnen het besluitvormingsproces over ICT-investeringen. Beredeneerd wordt dat de benadering van ICT-evaluatie opschuift van, wat in deze studie wordt genoemd, een traditionele benadering naar een procesbenadering. Voor het gebruik van evaluatie in besluitvorming blijkt deze constatering belangrijke consequenties te hebben.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal