De Psalmen als PoëzieZesde J.H. van Oosbreelezing T. van Deel

12,00

Zesde J.H. van Oosbreelezing.

In 2004 kwam de Nieuwe Bijbelvertaling uit, een samenwerking van meer dan twintig kerkgenootschappen en honderden vertalers en correctors. Elk bijbelboek werd vertaald door een koppel van twee vertalers: een brontekstkenner en een neerlandicus of dichter. De dichter Ton van Deel behoorde tot de groep personen die zich bezig hield met de vertaling van de Psalmen.

In deze zesde J.H. van Oosbreelezing gaat hij in op de problemen die hij bij het vertalen van de Psalmen tegenkwam. Daarbij vergelijkt hij verschillende versies. Ook laat hij zien hoe Nederlandse dichters met de psalmen omgaan, als tekst om te vertalen, te bewerken, te berijmen, of als inspiratiebron voor nieuwe ‘psalmen’

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal