Uitverkocht

De puzzel is het grootst bij allochtonenEen verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs Nienke Verstegen, Rena Zendedel, David Ingleby, Vivienne de Vogel

25,00

Uitverkocht

Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de momenten waarop de culturele achtergrond van de tbs-gestelde van belang is, in de omgang hiermee in de praktijk en het blootleggen van eventuele knelpunten. Daartoe is de dagelijkse praktijk bestudeerd in twee instellingen: de Van der Hoeven Kliniek en het Pieter Baan Centrum.