De toekomst van de christen-democratie in Nederland (ebook)Een onderscheidende rol voor het CDA in het nieuwe politieke landschap Paul Schenderling ( red.)

2,95

De Nederlandse samenleving en de politiek zijn de afgelopen twee decennia sterk veranderd. Deze ontwikkeling stelt de christen-democratie voor een grote opgave, die nog eens geaccentueerd wordt door de verkiezings-nederlaag van het CDA in juni 2010. Dit rapport van het CDJA analyseert hoe de christen-democratie relevant kan worden gemaakt voor de 21e eeuw. Het geeft een politiek-filosofisch antwoord op de maatschappelijke onderstromen die Nederland op dit moment in hun greep houden. Tegelijkertijd maakt het rapport een vertaalslag naar concrete beleidsvoorstellen. Ook maakt het duidelijk welke interne veranderingen het CDA zou moeten doorvoeren om de nieuwe politieke koers succesvol uit te kunnen dragen. De CDA-jongeren schuwen daarbij de confrontatie niet. Daarmee is het rapport de eerste inhoudelijke evaluatie van de nederlaag van juni 2010.

‘Uit dit rapport blijkt een goede visie op de wijze waarop het christen-democratische mensbeeld in inhoudelijk opzicht relevant kan blijven voor de komende generaties.’
– Prof. Dr. P.J.J. van Geest—Hoogleraar Patristiek aan de VU in Amsterdam

‘Ik ondersteun het initiatief tot bezinning op het christen-democratisch gedachtegoed van harte en beschouw dit rapport als een waardevolle aanzet hiertoe.’
– Prof. Dr. A.L. Bovenberg—Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg

‘Dit is een heel knap stuk werk. Dit rapport doet recht aan de christen-democratische grondtonen en brengt tegelijkertijd tal van vernieuwende impulsen. Dat jongeren dit initiatief nemen, is een teken van hoop.’
– Dr. G.J. Buijs—Universitair docent Filosofie aan de VU in Amsterdam

‘Het is prachtig hoe de auteurs aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe de christen-democratie toegepast kan worden op problemen in de samenleving.’
– Prof. Dr. R.H.J.M. Gradus—Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

‘Het is een uitstekende zaak dat er inhoudelijk nagedacht wordt over de toekomst van de christen-democratie in een plurale en moderne maatschappij.’
– Dr. Th.A. Boer—Universitair docent Ethiek aan de PThU

‘Uit dit rapport blijkt maar weer eens dat met de juiste visie het gedachtegoed van het CDA ook in de 21e eeuw onderscheidend kan blijven.’
– Prof. Dr. R.M.W.J. Beetsma—Hoogleraar Macroeconomie aan de UvA

‘Het beste inhoudelijke document dat ik de laatste jaren over de christen-democratie heb gelezen. Ik verwacht dat dit tot de broodnodige discussie in het CDA gaat leiden.’
– Mr. L.K. Geluk—Voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…