De verborgen belastingdienstDe invloed van administratieve lasten op de naleving van fiscale regelgeving door ondernemingen P.A. Pronk

39,50

Deze studie geeft voor het eerst een duidelijk beeld van de samenhang tussen administratieve lasten en de wijze waarop ondernemingen de bestaande fiscale regelgeving naleven.

De belastingheffing heeft een aanzienlijke invloed op het reilen en zeilen van ondernemingen in Nederland. Ruim 75% van de belastingopbrengsten (inclusief premies volksverzekeringen) wordt geheven van of via ondernemingen. Daarbij worden allerlei administratieve verplichtingen opgelegd, die het bedrijfsleven enkele miljarden euro’s kosten.

Deze studie geeft voor het eerst een duidelijk beeld van de samenhang tussen administratieve lasten en de wijze waarop ondernemingen de bestaande fiscale regelgeving naleven. Het laat zien dat er een functioneel verband bestaat tussen administratieve lasten en naleving. Ook gaat dit boek in op de vraag of een buitensporige stijging van administratieve lasten een negatief effect zal hebben op de naleving van de fiscale regels.

De auteur is werkzaam bij het Ministerie van Financiën als adviseur handhavingsbeleid bij de Belastingdienst.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal