De waarde van informatie in de gezondheidswereld Ton Spil, Margreet Michel-Verkerke

19,50

Iedereen is het er over eens dat informatie een waardevolle rol speelt in de wereld. Spil en Michel-Verkerke presenteren een eenvoudige benadering met een diepe bodem om de waarde van innovaties in te kunnen schatten. Dit is van onschatbare waarde als je er waardeloze innovaties mee kunt voorkomen en de juiste keuze kunt maken voor het meest waardevolle initiatief.

De cases in dit boek zijn toegepast op de gezondheidszorg maar het PRIMA model is toepasbaar in alle, vooral professionele, organisaties. In het model zitten:

Proces – Er is een beschrijving nodig van de innovatie en zijn context,
Relevantie – Er is een doel nodig en de relevantie van de innovatie dient te worden aangetoond voor de eindgebruiker,
Informatie – Zonder informatie over de werkelijkheid kan er geen goede keuze gemaakt worden,
Mensen en middelen – Er is voldoende capaciteit nodig, zowel kwantitatief als kwalitatief om de nieuwe innovatie te verwezenlijken,
Attitude – Als aan al bovenstaande voorwaarden wordt voldaan zal er nog weinig weerstand zijn ten opzichte van de innovatie. Toch dient er een geschikte vorm van participatie gekozen te worden om de verandering te communiceren en te begeleiden.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal