Defined AmbitionEen noodzakelijke stap in de evolutie van het pensioencontract naar een duurzaam evenwicht tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ Jan Tamerus

37,50

Defined benefit is niet vol te houden. Vanwege de almaar stijgende levensverwachting en de sterk veranderde verhouding tussen jong en oud moeten de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken en de vaste pensioenleeftijd worden los gelaten. De stap moet worden gezet van defined benefit naar defined ambition. In dit boek biedt Jan Tamerus inzicht in de achtergronden van de noodzaak van deze ingrijpende stap. Alleen zo kan vanuit de focus op het doel van pensioen – de economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden – een nieuw evenwicht gekozen worden tussen ‘willen en kunnen’.

Zekerheid en resultaat (‘willen’) die duurzaam zijn te dragen door betaalbaarheid, solidariteit tussen jong en oud en arbeidsmarkt (‘kunnen’). En alleen zo kunnen wij gebruik blijven maken van de ‘sterkmakers collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. Loslaten om te behouden.

Die stap kan alleen met succes worden gezet als gepensioneerden en oudere werknemers zich realiseren dat vasthouden aan de zekerheid van de opgebouwde rechten het contract zal opblazen. En als werkgevers laten zien dat zij verantwoordelijkheid blijven nemen voor een goed pensioenresultaat en snel ernst maken met arbeidsmarktbeleid dat het mogelijk en aantrekkelijk maakt voor oudere werknemers om langer door te werken.

Jan Tamerus (1953) studeerde actuariële wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is actuaris AG. Hij is master actuaris bij PGGM en beleidsadviseur Actuariaat en ALM van PFZW. Namens de vakcentrale MHP is hij lid van de werkgroep pensioenen van de Stichting van de Arbeid. Hij is deeltijddocent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal