Doe-democratieOver actief burgerschap in stadswijken Ted van de Wijdeven

35,00

‘Actief burgerschap’ is nog te vaak een algemeen begrip waarachter veel verschillende ideeën, wensen en verwachtingen schuilgaan. In deze studie wordt actieve bewonersinzet in (stads)wijken aan een nader onderzoek onderworpen: welke verschillende typen actief burgerschap zijn in de praktijk te onderscheiden en hoe zijn deze te begrijpen? In deze studie introduceert Ted van de Wijdeven het begrip “doe-democratie”.

‘Actief burgerschap’ is nog te vaak een algemeen begrip waarachter veel verschillende ideeën, wensen en verwachtingen schuilgaan. In deze studie wordt actieve bewonersinzet in (stads)wijken aan een nader onderzoek onderworpen: welke verschillende typen actief burgerschap zijn in de praktijk te onderscheiden en hoe zijn deze te begrijpen? Er wordt de laatste jaren veel verwacht van actief burgerschap. Juist de nabijheid van de eigen wijk zou veel concrete aanknopingspunten en aanleidingen bieden voor bewonersinzet, zo verwachten beleidsmakers en bestuurders.

Ted van de Wijdeven bestudeerde veel initiatieven van wijkbewoners die op een actieve en (co-)productieve wijze hun leefomgeving tot een mooiere plek willen maken. Wat drijft deze mensen en wat zijn hun werkwijzen? In deze studie wordt specifiek ingegaan op de ‘doeners’ in het publieke domein: op diegenen die een bijdrage leveren in de ‘doe-democratie’ door concrete activiteiten te ontplooien in en voor de wijk. Op basis van uitgebreid kwalitatief onderzoek gaat Van de Wijdeven in op de cruciale condities en voorwaarden om de doe-initiatieven op gang te krijgen en op tempo te houden. Tevens wordt in deze studie stilgestaan bij de opbrengsten van dergelijke initiatieven en worden implicaties van ‘doen’ in het publieke domein besproken.

Ted van de Wijdeven werkt als onderzoeker en docent bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Universiteit van Tilburg).

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…