EmpowermentOver laten en doen Karin van Doorn, Mei Li Vos

20,00

Een mondige samenleving heeft een andere overheid nodig. Niet een overheid die alles tot in de puntjes regelt, maar een overheid die burgers en bedrijven in staat stelt om zelf verantwoordelijk te zijn voor keuzes over leven, werken en ondernemen. Dit boek inspireert ambtenaren, bestuurders en politici om invulling te geven aan die nieuwe verhouding tussen samenleving en overheid.

Een mondige samenleving heeft een andere overheid nodig. Niet een overheid die alles tot in de puntjes regelt, maar een overheid die burgers en bedrijven in staat stelt om zelf verantwoordelijk te zijn voor keuzes over leven, werken en ondernemen. Dit boek inspireert ambtenaren, bestuurders en politici om invulling te geven aan die nieuwe verhouding tussen samenleving en overheid.

Empowerment is een principe voor beleid dat uitgaat van de kennis en kracht van burgers en bedrijven. Met voorbeelden wordt geïllustreerd hoe overheid en samenleving in een andere verhouding gezamenlijk problemen kunnen oplossen. Empowerment betekent dat de overheid bereid is om verantwoordelijkheden te delen, meer ruimte geeft aan burgers, bedrijven en uitvoerders, en de kennis en kracht van de samenleving inschakelt voor uitvoering, handhaving en toezicht. De uitkomsten van zo’n beleidsproces zijn anders dan we gewend zijn. Op verschillende plekken worden immers door verschillende constellaties mensen andere oplossingen gevonden. Een empowerende overheid dwingt geen standaard oplossingen af; burgers en bedrijven zijn meer verantwoordelijk voor uitkomsten. Dit boek wil een praktische, maar op klassieke principes gebaseerde invulling geven aan het motto van het kabinet: ‘meedoen, meer werk en minder regels’. Als de overheid dat motto waar wil maken moet ze namelijk zelf beginnen, meedoen mogelijk maken door sommige dingen te laten en juist andere dingen te doen.

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal