Female Additional Manual (FAM, Nederlandse editie)Een aanvulling op de HCR-20 voor het inschatten van gewelddadig gedrag bij vrouwen Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé, Willemijn van Kalmthout, Caroline Place

25,00

Op voorraad

De Female Additional Manual (FAM) is een aanvulling op de HCR-20 (of HKT-30) voor het inschatten van gewelddadig gedrag door vrouwen. Het doel van de FAM is om de praktijk een klinisch relevant en bruikbaar risicotaxatie-instrument te bieden dat concrete richtlijnen oplevert voor risicomanagement bij vrouwen.

De Female Additional Manual (FAM) is een aanvulling op de HCR-20 (of HKT-30) voor het inschatten van gewelddadig gedrag door vrouwen. Hoewel vrouwen nog altijd een minderheid vormen binnen justitiële en forensische psychiatrische instellingen neemt gewelddadig gedrag door vrouwen wereldwijd gestaag toe. Risicofactoren voor geweld bij vrouwen verschillen veelal van risicofactoren bij mannen. Deskundigen uit de klinische praktijk herkennen deze verschillen en geven aan behoefte te hebben aan meer specifieke richtlijnen voor risicotaxatie bij vrouwen. Het beschouwen van gender-sensitieve risicofactoren is essentieel voor een accurate inschatting en behandeling van risico van geweld bij vrouwen. Ondanks de vooruitgang in de afgelopen 30 jaar op het gebied van risicotaxatie van gewelddadig gedrag is er nauwelijks instrumentarium ontwikkeld specifiek voor vrouwelijke daders.

In de FAM zijn negen specifieke risicofactoren voor vrouwen opgenomen en daarnaast aanvullende richtlijnen opgesteld voor vijf HCR-20 items. Het doel van de FAM is om de praktijk een klinisch relevant en bruikbaar risicotaxatie-instrument te bieden dat concrete richtlijnen oplevert voor risicomanagement bij vrouwen. In de Van der Hoeven Kliniek wordt onderzoek uitgevoerd naar de FAM. Eerste resultaten wat betreft de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit voor gewelddadige incidenten gedurende de behandeling zijn veelbelovend. Nader onderzoek naar de waarde van de FAM in de klinische praktijk zal komende jaren plaatsvinden.

De FAM is ontwikkeld door Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé (mede-auteurs van de SAPROF voor het inschatten van beschermende factoren), Willemijn van Kalmthout en Caroline Place.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…