Fire Safety EngineeringHandboek voor de bouw Rudolf van Mierlo, Abeltje Tromp

69,50

In Nederland gebruiken we steeds meer Fire Safety Engineering om de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen. Er is veel buitenlandse literatuur over Fire Safety Engineering en de specialismen die daarbij nodig zijn. Door het specialistische karakter ervan en het gebruik van (technisch) Engels is deze literatuur niet voor iedereen in Nederland voldoende toegankelijk. ‘Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw’ is geschreven om het vakgebied voor Nederlandstalige gebruikers toegankelijker te maken.

Fire Safety Engineering is de laatste decennia steeds meer ingeburgerd om de brandveiligheid van gebouwen te realiseren, te beoordelen en in kaart te brengen. Er is veel buitenlandse literatuur over Fire Safety Engineering en de specialismen die daarbij nodig zijn. Door het specialistische karakter ervan en het gebruik van (technisch) Engels is deze literatuur niet voor velen in Nederland toegankelijk. Met dit ‘Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw’ is geprobeerd om het vakgebied voor een breed publiek in het Nederlandse taalgebied toegankelijker te maken.

Dit boek behandelt het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw. Het is een naslagwerk met aandachtspunten, mechanismen, achtergronden en vuistregels in de Fire Safety Engineering, speciaal voor de bouwsector. Veel hiervan is ook goed toepasbaar voor andere sectoren.

Dit handboek is bijzonder geschikt voor: Brandveiligheidsadviseurs, Brandonderzoekers, Architecten, Constructeurs, Beleidsmedewerkers, Medewerkers van bouw- en woningtoezicht, Preventiemedewerkers van de brandweer of de veiligheidsregio, Studenten en voor iedereen met een bovengemiddelde interesse voor brand en brandveiligheid.

Dit handboek is geschreven door Ir. R.J.M. van Mierlo van DGMR en Ir. A.J. Tromp van de Haagse Hogeschool, met bijdragen van verschillende andere deskundigen.

Ir. Rudolf van Mierlo werkte sinds 1987 bij TNO Centrum voor Brandveiligheid, Efectis Nederland en sinds 2016 als Senior adviseur Brandveiligheid bij DGMR Bouw. Hij is die decennia actief geweest in onderzoek en advisering in de brandveiligheid en heeft daarbij diverse nationale en internationale voorzitterschappen binnen NEN, CEN, en EGOLF vervuld. Tevens is hij docent voor diverse brandveiligheidsopleidingen. Hij is sinds 2009 lid van de Adviescommissie toepassing en regelgeving Bouwvoorschriften van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ir. Abeltje Tromp heeft in de periode 2004 – 2014 als Projectleider Fire Engineering bij Efectis Nederland gewerkt. Ze was daar actief in Fire Safety Engineering in combinatie met bouwregelgeving, inspecties, het ontwikkelen van inspectiemethodieken en het geven van cursussen. In 2014 heeft ze de brandveiligheid voor algemene veiligheid verruild bij haar overstap naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Sinds 2018 is ze werkzaam als docente Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Inkijkexemplaar

Andere suggesties…