Fire Safety EngineeringHandboek voor de bouw Abeltje Tromp, Rudolf van Mierlo

59,50

In Nederland gebruiken we steeds meer Fire Safety Engineering om de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen. Er is veel buitenlandse literatuur over Fire Safety Engineering en de specialismen die daarbij nodig zijn. Door het specialistische karakter ervan en het gebruik van (technisch) Engels is deze literatuur niet voor iedereen in Nederland voldoende toegankelijk. ‘Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw’ is geschreven om het vakgebied toegankelijker te maken.

In Nederland gebruiken we steeds meer Fire Safety Engineering om de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen. Er is veel buitenlandse literatuur over Fire Safety Engineering (FSE) en de specialismen die daarbij nodig zijn. Door het specialistische karakter ervan en het gebruik van (technisch) Engels is deze literatuur niet voor iedereen in Nederland voldoende toegankelijk. ‘Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw’ is geschreven om het vakgebied toegankelijker te maken.

Dit boek behandelt het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw. Het is een naslagwerk met aandachtspunten, mechanismen, achtergronden, vuistregels en kengetallen in de Fire Safety Engineering, speciaal voor de bouwsector. Veel hiervan is ook goed toepasbaar voor andere sectoren.

Dit handboek is bijzonder geschikt voor:
– Brandveiligheidsadviseurs
– Brandonderzoekers
– Architecten
– Constructeurs
– Beleidsmedewerkers
– Medewerkers van bouw- en woningtoezicht
– Preventiemedewerkers van de brandweer of de veiligheidsregio
– Studenten
en voor iedereen met een bovengemiddelde interesse voor brand en brandveiligheid.

Dit handboek is geschreven door Ir. A.J. Tromp en Ir. R.J.M. van Mierlo, met bijdragen van verschillende andere deskundigen van Efectis Nederland BV. De kennis in dit boek is afkomstig uit de vele tests, berekeningen, onderzoeken, beschouwingen en cursussen die Efectis Nederland BV en haar voorganger, TNO Centrum voor Brandveiligheid, hebben uitgevoerd.

Ir. Abeltje Tromp werkt, sinds 2014, als Onderzoeker Bouw voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ze is actief in Fire Safety Engineering in combinatie met bouwregelgeving, inspecties, het ontwikkelen van inspectiemethodieken en het geven van cursussen. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ze gewerkt aan verschillende brandonderzoeken, waaronder die naar de brand in Cellencomplex Schiphol-Oost.

Ir. Rudolf van Mierlo, Senior Fire Engineer bij Efectis Nederland, is vanaf 1987 actief in onderzoek en advisering in de brandveiligheid. Hij was als een van de eersten in Nederland actief in Fire Safety Engineering. Daarnaast heeft hij diverse nationale en internationale voorzitterschappen binnen NEN, CEN, en EGOLF vervuld. Tevens is hij docent voor bedrijven en post-academische opleidingen en gastdocent aan de Technische Universiteiten.

Efectis Nederland BV, het voormalige TNO Centrum voor Brandveiligheid, is een gerenommeerd test-, onderzoeks- en adviesinstituut op het gebied van brandveiligheid. Efectis houdt zich bezig met gestandaardiseerde en bijzondere brandproeven (van klein- tot grootschalig, in het laboratorium of op locatie), reconstructies, brandonderzoek en Fire Safety Engineering.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…