Frank van der Goes, 1859-1939Journalist, literator en pionier van het socialisme Ron Blom

32,00

Als aristocratische popularisator van het marxisme in Nederland, bewoog Frank van der Goes (1859-1939) zich op het snijvlak van politiek, kunst, geschiedenis en cultuur. Dit boek is niet uitsluitend een kritische politieke biografie. Ook Van der Goes’ persoonlijk leven – vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrijetijdsbesteding – krijgt in deze biografie een rechtmatige plaats.

Als aristocratische popularisator van het marxisme in Nederland, bewoog Frank van der Goes (1859-1939) zich op het snijvlak van politiek, kunst, geschiedenis en cultuur. Zijn bijdragen aan de ‘socialismedebatten’ in De Nieuwe Gids en De Kroniek vormen hier fraaie hoogtepunten van. Van der Goes brak niet alleen met de individualistische literatoren van De Nieuwe Gids over het vraagstuk van kunst en socialisme, maar ook met het sociaalliberale politieke milieu waarvan hij deel uitmaakte. Hij groeide uit tot geestelijk vader van de in 1894 opgerichte Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Dit boek is niet uitsluitend een kritische politieke biografie. Ook Van der Goes’ persoonlijk leven – vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrijetijdsbesteding – krijgt in deze biografie een rechtmatige plaats.

Binnen die partij bevond Van der Goes zich op de linkerflank in het gezelschap van Herman Gorter en Henriette Roland Holst. In de crisisjaren van economische depressie, stalinisme en opkomend fascisme voelde de marxist Van der Goes zich steeds minder thuis bij de SDAP: zuiverheid van esthetisch en politiek beginsel vormden zijn inspiratie. Hij maakte de overstap naar de revolutionairsocialistische politiek en zette zich tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog met grote persoonlijke opoffering in voor ‘de schone zaak van het socialisme’.

De politieke loopbaan van Van der Goes speelt zich af tegen de achtergrond van het ontluikende moderne kapitalisme, het sociaalliberalisme en vroege socialisme, nieuwe literaire en religieuze bewegingen, en baanbrekende wetenschappelijke inzichten als darwinisme en sociologie.

Ron Blom (1963) is werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam. In 2004 promoveerde hij op het proefschrift Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-’18. Van zijn hand verschenen diverse boeken zoals Zwarte soldaten in blanke legers (1986); De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een ‘libertair-socialistische’ partij (2007); en Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950 (2011).

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal