Geestelijke verzorging in het werkveld van justitieEen empirisch-theologische studie Fons Flierman

26,00

Geestelijke zorg is een recht van iedere gedetineerde, het is tevens een recht van de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties om deze zorg te bieden. Tegen deze achtergrond werken geestelijk verzorgers bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in opdracht van een zendende instantie en zijn ze aangesteld door justitie. Dit boek rapporteert over een empirisch-theologisch onderzoek naar de opvattingen van rooms-katholieke en protestantse geestelijk verzorgers bij justitie over een aantal belangrijke religieuze, rechtelijke, kerkelijke, justitiële en professionele thema’s van de geestelijke verzorging in het werkveld van justitie. Het gaat daarbij ook in op de relatie tussen enerzijds de religieuze, rechtelijke, kerkelijke en justitiële opvattingen en anderzijds de professionele opvattingen over het werk. Deze bevindingen vormen tot slot de basis voor enkele theologische reflecties over het beroep van geestelijk verzorger bij justitie.

Deze dubbele band met kerk en justitie is in de huidige geseculariseerde en geïndividualiseerde maatschappij niet zonder problemen. In deze studie wordt ingegaan op de vraag wat deze dubbele band voor het beroep betekent. Hoe spelen thema’s van religie en recht een rol in de professionele keuzes die de geestelijk verzorgers maken? En hoe werkt hun relatie met de kerken en met justitie door in hun opvattingen over de doelen en het domein van het werk?

Fons Flierman (1958) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds 1986 is hij als rk geestelijk verzorger werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze studie is de afronding van zijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal