Gemeenten in rapportcijfers K. Abma, A.F.A Korsten

19,90

De prestatiemonitor van gemeenten ‘De Staat van de Gemeente’ is inmiddels door veel gemeenten toegepast. Deze monitor geeft per gemeente in rapportcijfers de waardering door burgers vanuit verschillende rollen (zoals die van klant van de gemeente, onderdaan, belastingbetaler, partner, wijkbewoner en kiezer). Dit boek gaat over de opzet, inhoud, toepassing, uitkomsten en betekenis van de prestatiemonitor. Is ‘De Staat van de gemeente’ een instrument dat beloftes waarmaakt of is de scoredrift te groot geworden?

De prestatiemonitor van gemeenten ‘De Staat van de Gemeente’ is inmiddels door veel gemeenten toegepast. Deze monitor geeft per gemeente in rapportcijfers de waardering door burgers vanuit verschillende rollen (zoals die van klant van de gemeente, onderdaan, belastingbetaler, partner, wijkbewoner en kiezer). Nu er veel rapportcijfers liggen, biedt het totaaloverzicht de mogelijkheid tot rangordening naar gewaardeerde prestaties. Welke is de beste gemeente? Met deze prestatiemeting wordt aansluiting verkregen op de (inter)nationale trend om overal ranglijsten van te maken, zoals van tophits, de beste websites of de meest welvarende landen. Met het geven van informatie van gebruikers doen gemeenten aan kwaliteitszorg, tonen ze openheid en verantwoorden ze zich naar de samenleving en toezichthouders.

Dit boek gaat over de opzet, inhoud, toepassing, uitkomsten en betekenis van de prestatiemonitor. Is ‘De Staat van de gemeente’ een instrument dat beloftes waarmaakt of is de scoredrift te groot geworden? Thema’s in het boek zijn onder meer: Slaat prestatiemeting door of is dit een goede ontwikkeling?Waar zijn gemeenten sterk in en waarin zwak? Welke gemeenten doen het in de ogen van hun burgers goed? En welke niet? Wat doen gemeentebesturen met de uitkomsten als ze weten wat burgers vinden van de gemeentelijke prestaties?

Drs. ing. K. Abma is adjunct-directeur van Littenseradiel. Prof. dr. A.F.A.Korsten is hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit Nederland en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal