Geschiedenis van de democratie (gratis ebook)Participatie en Delegatie Lambert J. Giebels

0,00

Dit boek geeft inzicht in de ontwikkeling van het democratisch denken door de eeuwen heen, vanaf de beroemde lijkrede van Perikles bij de gevallenen in de Peloponnesische oorlog, die als het wiegelied van de democratie wordt beschouwd. Er worden twee basisbegrippen gehanteerd die de ontwikkeling van het democratisch denken markeren: participatie en delegatie. Democratie is niet de maximalisering van een van beide, maar is een voortdurende uitdaging beide in een optimale combinatie samen te brengen.

Alle bekende en minder bekende denkers over democratie passeren de revue: Aristoteles en Plato, Polybius en Cicero, Machiavelli en diens censor de Pruisische koning Frederik de Grote, Hugo de Groot en Johan van de Witt, Hobbes, Rousseau en Locke, De Federalist Papers en La démocratie en Amérique van Alexis de Tocqeville, Marx, Lenin en Kautsky, Schumpeter met de Pluralisten en Marcuse met Nieuw Links, tot en met wat de feministen Simone de Beauvoir, Alison Jagger, en in ons land Joke Smit hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het democratisch denken.

Lambert Giebels (Helmond, 1935) is van huis uit po­li­ti­co­loog en jurist. Hij werkte in Ne­der­land en In­do­ne­sië als pla­no­loog. Hij was Tweede Ka­mer­lid voor de PvdA ten tijde van het kabinet Den Uyl. In 1987 pu­bli­ceer­de hij de ver­ha­len­bun­del Taboe op Bali. Hij pro­mo­veer­de op de bi­o­gra­fie Beel. Van vazal tot on­der­ko­ning (1995). In 1997 ver­scheen Speer – Hitlers Faust, waarin hij een cru­ci­a­le periode uit het leven van Albert Speer be­schreef. Hij is de schrij­ver van de eerste Nederlandstalige bi­o­gra­fie van Soe­kar­no.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Uitvoering

Taal